ข่าวจากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อ.ส.ช.)
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนนักเรียนและครูได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 กันยายน 57 ตามที่ตกลงกันในที่ประชุม จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
วันอังคาร ที่ 09 กันยายน 2557 เวลา 08:06 น.