ด่วน!!!...ข่าวฝากจากศูนย์จัดการแข่งขันจังหวัดสมุทรสาคร

การสมัครกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ทุกกิจกรรม ทุกศูนย์ ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ท่านสามารถกรอกข้อมูลสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และผู้ดูแลศูนย์จัดการแข่งขันแต่ละศูนย์ จะเป็นผู้ตอบรับการสมัครเป็นกรรมการของท่านโดยแสดงผลผ่านเว็บไซต์เลยนะครับส่วนเอกสารหนังสือราชการควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงแต่ละศูนย์โดยตรงอีกทางหนึ่งนะครับ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09:57 น.