ข่าวฝากจากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อ.ส.ช.)
รูปเล่มกิจกรรมYC เดิมหมดเขต 22 กันยายน ...ให้เลื่อนส่งได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน นะครับ
วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 11:23 น.