เจ้าหน้าที่จัดการศูนย์แข่งขันระดับจังหวัดทุกศูนย์...โปรดทราบ

ขอความกรุณาท่าน...อย่าได้เข้าไปแก้ไขเกี่ยวกับกำหนดการลงทะเบียนนักเรียนแข่งขันในระดับศูนย์ เพราะถ้าท่านล็อคการลงทะเบียน หรือ เลือกเจ้าหน้าที่ศูนย์เป็นผู้ลงทะเบียน จะมีผลกระทบต่อทุกศูนย์ที่จัดการแข่งขันและใช้โปรแกรมนี้ร่วมกัน 

ขอให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดำเนินการตามกำหนดนัดหมายเท่านั้น ขอบคุณครับ

วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13:42 น.