ข่าวฝาก...จาก....admin

smileyโรงเรียนสามารถเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน  คุณครูผู้ควบคุม
laughศูนย์จัดการแข่งขันเข้าพิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน  กรรมการดำเนินการแข่งขัน

yesได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปครับ

วันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.