เรียน ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน จ.สมุทรสาคร

เมื่อเจ้าหน้าที่กรอกคะแนนผลการแข่งขันแต่ละประเภทเรียบร้อยแล้ว ขอให้มีกรรมการตรวจทานคะแนนอีกครั้ง ก่อนคลิกประกาศผลการแข่งขันสู่สาธารณะ

หากผลการประกาศของศูนย์ผิดพลาดให้รีบแจ้งadmin เพื่อยกเลิกการประกาศทันที
ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้หน้าเพจด้านล่างนะครับheart
จากนั้นศูนย์ท่านจึงสามารถเข้าไปกรอกคะแนนใหม่ได้นะครับ

วันศุกร์ ที่ 03 ตุลาคม 2557 เวลา 21:20 น.