ชี้แจงเรื่องโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ. จังหวัดนนทบุรี

 ทุกโรงเรียนจะต้องได้รับ username และ password สำหรับการลงทะเบียนใช้งานของโรงเรียนท่าน ทั้งการลงทะเบียนนักเรียน การลงทะเบียนครู และสมัครกรรมการตัดสิน (เพื่อใช้กรอกข้อมูล----เข้าระบบโรงเรียน

 ทุกศูนย์(ร.ร.ที่เป็นศูนย์) จะต้องกรอกข้อมูลการจัดการแข่งขันของศูนย์ที่ท่านรับผิดชอบผ่านระบบโปรแกรมลงทะเบียน เพื่อส่งข้อมูลมาหลอมรวมในระดับจังหวัด และนำส่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.10 ต่อไป -  เข้าผู้ดูแลระบบ

วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 10:07 น.