หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอรัญประเทศ.
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3208 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวห้อง 3207
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3208 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00 รายงานตัวห้อง 3207
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3201 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวห้อง 3202
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3201 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00 รายงานตัวห้อง 3202
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง TOT 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง TOT 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3204 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3205 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 3 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 3 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารพิทักษืธรรม 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]