หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอรัญประเทศ 96 67 79.76% 7 8.33% 6 7.14% 4 4.76% 84
2 โรงเรียนทัพราชวิทยา 94 54 66.67% 16 19.75% 3 3.7% 8 9.88% 81
3 โรงเรียนตาพระยา 93 53 67.95% 8 10.26% 8 10.26% 9 11.54% 78
4 โรงเรียนวัฒนานคร 87 42 64.62% 8 12.31% 4 6.15% 11 16.92% 65
5 โรงเรียนพวงคราม 42 31 73.81% 9 21.43% 2 4.76% 0 0% 42
6 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 43 30 76.92% 7 17.95% 1 2.56% 1 2.56% 39
7 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 68 28 50.91% 14 25.45% 4 7.27% 9 16.36% 55
8 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 57 25 56.82% 13 29.55% 3 6.82% 3 6.82% 44
9 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 52 24 52.17% 9 19.57% 7 15.22% 6 13.04% 46
10 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 53 22 53.66% 6 14.63% 3 7.32% 10 24.39% 41
11 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 56 18 40.91% 11 25% 3 6.82% 12 27.27% 44
12 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 41 10 29.41% 12 35.29% 4 11.76% 8 23.53% 34
13 โรงเรียนพรพงษ์กุล 27 10 52.63% 4 21.05% 3 15.79% 2 10.53% 19
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]