หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 57 104 73
2 004 โรงเรียนตาพระยา 93 301 153
3 005 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 68 146 103
4 006 โรงเรียนทัพราชวิทยา 94 205 129
5 009 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 56 113 82
6 010 โรงเรียนวัฒนานคร 87 253 122
7 012 โรงเรียนอรัญประเทศ 96 291 147
8 003 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 41 72 57
9 007 โรงเรียนพรพงษ์กุล 27 47 29
10 008 โรงเรียนพวงคราม 42 79 58
11 011 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 43 74 45
12 013 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 52 105 84
13 002 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 53 93 77
รวม 809 1883 1159
3042

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]