สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อรัญประเทศ 38 24 13 75 67 7 6 4 80
2 ทัพราชวิทยา 20 15 10 45 53 16 3 8 72
3 วัฒนานคร 18 15 8 41 40 8 4 11 52
4 ตาพระยา 18 12 15 45 53 8 8 8 69
5 สำเร็จวิทยา 14 11 7 32 30 7 1 1 38
6 พวงคราม 14 10 5 29 31 9 2 0 42
7 คลองน้ำใสวิทยาคาร 8 6 6 20 22 13 3 3 38
8 ซับม่วงวิทยา 7 8 2 17 22 6 3 10 31
9 ทัพพระยาพิทยา 6 11 10 27 28 14 4 9 46
10 ซับนกแก้ววิทยา 5 5 7 17 24 9 7 6 40
11 ดาราสมุทร อรัญประเทศ 2 3 4 9 10 12 4 8 26
12 พรพงษ์กุล 2 2 4 8 10 4 3 2 17
13 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1 4 4 9 15 11 3 12 29
รวม 153 126 95 374 405 124 51 82 580