หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 8 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 8 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น ุ3 ห้อง 631 8 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ุุ633 8 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 8 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 8 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารโดม 8 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารโดม 8 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 8 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 8 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคารศิลปอาชา 8 พ.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคารศิลปอาชา 8 พ.ย. 2557 09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรุโณทัย ขันทอง (089-7927882)
alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]