หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น ชั้นที่ 5 ห้อง 654 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น ชั้นที่ 5 ห้อง 655 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น ชั้นที่ 5 ห้อง 656 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น ชั้นที่ 5 ห้อง 656 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น ชั้นที่ 4 ห้อง 644 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารหอประชุม1 8 พ.ย. 2557 10.00-11.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารหอประชุม1 8 พ.ย. 2557 11.00-12.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น ชั้นที่ 4 ห้อง 645 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น ชั้นที่ 6 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 2 ชั้น ชั้นที่ 3 ห้อง 231 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 6 ชั้น ชั้นที่ 5 ห้อง 651 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรุโณทัย ขันทอง (089-7927882)
alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]