หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 (Muiti Media) 8 พ.ย. 2557 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 422
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 (Muiti Media) 8 พ.ย. 2557 09.00-16.00 เก็บตัวห้อง 422
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 8 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 8 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 8 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 8 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ERIC 8 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง SEAR 8 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารสมาคมผู้ปกครอง 8 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคารสมาคมผู้ปกครอง 8 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 8 พ.ย. 2557 09.00-16.00 426 ห้องเก็บตัว
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 8 พ.ย. 2557 09.00-16.00 426 ห้องเก็บตัว
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 8 พ.ย. 2557 09.00-16.00 433
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 8 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 8 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรุโณทัย ขันทอง (089-7927882)
alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]