หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสงวนหญิง 98 81 87.1% 7 7.53% 2 2.15% 3 3.23% 93
2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 122 75 70.75% 18 16.98% 13 12.26% 0 0% 106
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 87 60 82.19% 9 12.33% 3 4.11% 1 1.37% 73
4 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 76 32 52.46% 14 22.95% 8 13.11% 7 11.48% 61
5 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 71 30 49.18% 15 24.59% 8 13.11% 8 13.11% 61
6 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 70 20 36.36% 11 20% 15 27.27% 9 16.36% 55
7 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 58 18 40.91% 10 22.73% 11 25% 5 11.36% 44
8 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 49 17 48.57% 8 22.86% 7 20% 3 8.57% 35
9 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 34 12 36.36% 8 24.24% 4 12.12% 9 27.27% 33
10 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ 35 12 50% 6 25% 2 8.33% 4 16.67% 24
11 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 35 10 37.04% 6 22.22% 5 18.52% 6 22.22% 27
12 โรงเรียนสหวิทย์ 19 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
13 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 40 7 21.88% 6 18.75% 9 28.13% 10 31.25% 32
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรุโณทัย ขันทอง (089-7927882)
alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]