หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 122 260 192
2 003 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 87 201 126
3 004 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 71 162 108
4 005 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 76 156 104
5 006 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 40 85 65
6 007 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 49 98 57
7 008 โรงเรียนวิทยาศึกษา 0 0 0
8 009 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 70 130 99
9 010 โรงเรียนศุภลักษณ์ 0 0 0
10 011 โรงเรียนสงวนหญิง 98 206 121
11 012 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 35 79 59
12 013 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 58 119 82
13 014 โรงเรียนสหวิทย์ 19 28 22
14 015 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ 35 54 42
15 016 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 34 74 47
16 017 โรงเรียนอำนวยเวทย์ 0 0 0
17 018 โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 0 0 0
รวม 794 1652 1124
2776

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรุโณทัย ขันทอง (089-7927882)
alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]