หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 110 77 70% 17 15.45% 11 10% 5 4.55% 110
2 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 119 71 62.28% 21 18.42% 11 9.65% 11 9.65% 114
3 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 114 68 62.96% 20 18.52% 15 13.89% 5 4.63% 108
4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 94 68 75.56% 13 14.44% 9 10% 0 0% 90
5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 78 30 42.25% 20 28.17% 12 16.9% 9 12.68% 71
6 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 71 27 43.55% 18 29.03% 8 12.9% 9 14.52% 62
7 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 69 27 42.86% 14 22.22% 16 25.4% 6 9.52% 63
8 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 80 23 42.59% 14 25.93% 9 16.67% 8 14.81% 54
9 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 42 14 35% 9 22.5% 11 27.5% 6 15% 40
10 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 29 4 17.39% 3 13.04% 10 43.48% 6 26.09% 23
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464, 0818577705Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]