หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 71 154 115
2 002 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 42 92 57
3 003 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 80 213 128
4 004 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 110 247 154
5 005 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 94 167 140
6 007 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 78 137 117
7 006 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 29 70 42
8 008 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 69 155 119
9 009 โรงเรียนประทีปศึกษา 0 0 0
10 010 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 114 299 160
11 011 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 119 241 167
รวม 806 1775 1199
2974

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464, 0818577705Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]