หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 37 29 100% 0 0% 0 0% 0 0% 29
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 39 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 19 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 26 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 17
5 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 24 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
6 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 16 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
7 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
8 โรงเรียนวัดทรงธรรม 13 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
9 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 16 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
10 โรงเรียนสมุทรปราการ 12 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
11 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 9 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
12 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 11 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
13 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
14 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนเซนต์แมรี่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนอาษาวิทยา 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์
เบอร์โทรศัพท์ 0981039231
E-mail : tebpae@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]