หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 0 0 0
2 006 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 26 62 23
3 025 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 0 0 0
4 009 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 24 58 37
5 011 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 11 53 15
6 012 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 2 4 3
7 013 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 0 0 0
8 014 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 16 33 20
9 015 โรงเรียนวัดทรงธรรม 13 69 23
10 016 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 16 70 31
11 019 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 37 77 41
12 020 โรงเรียนสมุทรปราการ 12 25 19
13 026 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 0 0 0
14 021 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 9 14 12
15 003 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 19 43 29
16 004 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 39 105 60
17 007 โรงเรียนประภามนตรี 2 0 0 0
18 027 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร 0 0 0
19 008 โรงเรียนป้วยฮั้ว 0 0 0
20 017 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 0 0 0
21 018 โรงเรียนศิริวิทยา 0 0 0
22 022 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 11 15 11
23 023 โรงเรียนอาษาวิทยา 4 7 4
24 024 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 0 0 0
25 028 โรงเรียนเซนต์แมรี่ 1 1 1
26 001 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 0 0 0
27 002 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 1 1
28 005 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 7 11 8
รวม 248 648 338
986

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์
เบอร์โทรศัพท์ 0981039231
E-mail : tebpae@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]