สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีสมุทรปราการ 28 0 0 0 28
2 เทพศิรินทร์สมุทรปราการ 24 0 0 0 24
3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 19 0 0 0 19
4 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 17 0 0 0 17
5 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 16 0 0 0 16
6 วิสุทธิกษัตรี 11 0 0 0 11
7 มัธยมด่านสำโรง 11 0 0 0 11
8 วัดทรงธรรม 11 0 0 0 11
9 ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 0 0 0 10
10 สมุทรปราการ 10 0 0 0 10
11 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 4 0 0 0 4
12 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 4 0 0 0 4
13 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 2 0 0 0 2
14 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1 0 0 0 1
15 เซนต์แมรี่ 1 0 0 0 1
16 เซนต์โยเซฟทิพวัล 1 0 0 0 1
17 อาษาวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 170 0 0 0 170