หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 51 47 100% 0 0% 0 0% 0 0% 47
2 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 33 27 100% 0 0% 0 0% 0 0% 27
3 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 33 25 100% 0 0% 0 0% 0 0% 25
4 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 28 22 100% 0 0% 0 0% 0 0% 22
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 25 22 100% 0 0% 0 0% 0 0% 22
6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
7 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
8 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
9 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 11 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
10 โรงเรียนสาธิตบางนา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
11 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
12 โรงเรียนประภามนตรี 3 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเสรีพงษ์ นามเมือง 089-822-5511
นายวิชัย ยอดปัญญา 081-399-0787
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]