หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 25 92 43
2 004 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 13 28 18
3 006 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 33 109 60
4 007 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 33 64 47
5 005 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 8 19 8
6 009 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 28 91 53
7 010 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 51 169 92
8 011 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 7 19 10
9 012 โรงเรียนสาธิตบางนา 4 4 4
10 014 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 11 34 19
11 001 โรงเรียนเกวลินวิทยา 0 0 0
12 008 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 3 16 7
13 015 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 0 0 0
14 016 โรงเรียนประภามนตรี 3 4 5 5
15 017 โรงเรียนยินดีวิทย์ 0 0 0
16 018 โรงเรียนอิสลาม สมุทรปราการ (มะซออนุสรณ์) 0 0 0
รวม 220 650 366
1016

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเสรีพงษ์ นามเมือง 089-822-5511
นายวิชัย ยอดปัญญา 081-399-0787
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]