สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชวินิตบางแก้ว 47 0 0 47 47 0 0 0 47
2 บางบ่อวิทยาคม 27 0 0 27 27 0 0 0 27
3 บางพลีราษฎร์บำรุง 25 0 0 25 25 0 0 0 25
4 พูลเจริญวิทยาคม 22 0 0 22 22 0 0 0 22
5 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 22 0 0 22 22 0 0 0 22
6 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 13 0 0 13 13 0 0 0 13
7 บางแก้วประชาสรรค์ 6 0 0 6 6 0 0 0 6
8 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 5 0 0 5 5 0 0 0 5
9 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
10 สาธิตบางนา 4 0 0 4 4 0 0 0 4
11 เปร็งวิสุทธาธิบดี 3 0 0 3 3 0 0 0 3
12 ประภามนตรี 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 178 0 0 178 178 0 0 0 178