หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 113 87 81.31% 13 12.15% 5 4.67% 2 1.87% 107
2 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 92 61 71.76% 13 15.29% 5 5.88% 6 7.06% 85
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 93 55 63.95% 18 20.93% 6 6.98% 7 8.14% 86
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 89 55 63.22% 17 19.54% 8 9.2% 7 8.05% 87
5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 61 26 46.43% 13 23.21% 6 10.71% 11 19.64% 56
6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 43 22 56.41% 10 25.64% 2 5.13% 5 12.82% 39
7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 53 21 44.68% 12 25.53% 2 4.26% 12 25.53% 47
8 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 39 15 50% 10 33.33% 3 10% 2 6.67% 30
9 โรงเรียนสุธีวิทยา 54 14 28.57% 14 28.57% 6 12.24% 15 30.61% 49
10 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 39 13 40.63% 11 34.38% 4 12.5% 4 12.5% 32
11 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 24 9 50% 6 33.33% 1 5.56% 2 11.11% 18
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 22 6 28.57% 1 4.76% 4 19.05% 10 47.62% 21
13 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 18 1 5.88% 4 23.53% 4 23.53% 8 47.06% 17
14 โรงเรียนเซนต์จอห์น 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]