หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 43 83 56
2 004 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 61 144 74
3 005 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 39 57 45
4 007 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 113 267 163
5 008 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 89 229 151
6 010 โรงเรียนสุธีวิทยา 54 107 69
7 012 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 39 111 51
8 013 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 24 63 34
9 003 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 93 230 138
10 011 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 92 226 125
11 001 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 53 98 68
12 006 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 18 37 18
13 015 โรงเรียนเซนต์จอห์น 2 1 1
14 009 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 22 44 22
รวม 742 1697 1015
2712


ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]