หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 282 1.100 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
2 283 1.200 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
3 284 2.101 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
4 285 2.102 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
5 621 2.201 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
6 622 2.202 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
7 286 3.100 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
8 287 3.200 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
9 288 4.100 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
10 289 4.200 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9


ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]