สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฏร์ศึกษา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.25 ทอง 12 1. เด็กหญิงอรชร  เซียงซาว
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ตุ้มพิมาย
 
1. นางคำผง  บุญพิรุณ