หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแก่งคอย 115 89 80.18% 12 10.81% 7 6.31% 3 2.7% 111
2 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 125 67 55.37% 32 26.45% 8 6.61% 14 11.57% 121
3 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 90 58 69.05% 16 19.05% 4 4.76% 6 7.14% 84
4 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 109 52 53.06% 22 22.45% 10 10.2% 14 14.29% 98
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 59 15 29.41% 14 27.45% 5 9.8% 17 33.33% 51
6 โรงเรียนหินกองวิทยาคม 42 13 37.14% 7 20% 4 11.43% 11 31.43% 35
7 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 33 8 27.59% 3 10.34% 5 17.24% 13 44.83% 29
8 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 19 6 33.33% 4 22.22% 2 11.11% 6 33.33% 18
9 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 24 6 28.57% 2 9.52% 2 9.52% 11 52.38% 21
10 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 26 3 15% 6 30% 5 25% 6 30% 20
11 โรงเรียนจำรัสวิทยา 26 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่: นายสำราญ ซื่อตรง โทรศัพท์ 083-1081745 e-mail sumran_2516@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]