หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 19 61 24
2 007 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 33 68 47
3 008 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 90 214 137
4 009 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 109 265 172
5 010 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 26 42 30
6 011 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 24 40 26
7 013 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 125 306 182
8 014 โรงเรียนหินกองวิทยาคม 42 84 47
9 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 59 114 89
10 001 โรงเรียนแก่งคอย 115 303 162
11 002 โรงเรียนจำรัสวิทยา 26 52 39
12 006 โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนติสมิชชัน 0 0 0
13 012 โรงเรียนแสงวิทยา 0 0 0
14 005 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 0 0 0
รวม 668 1549 955
2504

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่: นายสำราญ ซื่อตรง โทรศัพท์ 083-1081745 e-mail sumran_2516@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]