สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แก่งคอย 89 12 7 3 108
2 หนองแค "สรกิจพิทยา" 67 32 8 14 107
3 ประเทียบวิทยาทาน 58 16 4 6 78
4 มวกเหล็กวิทยา 52 22 10 14 84
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 15 14 5 17 34
6 หินกองวิทยาคม 13 7 4 11 24
7 บ้านท่ามะปรางวิทยา 8 3 5 13 16
8 ซับน้อยเหนือวิทยาคม 6 4 2 6 12
9 สองคอนวิทยาคม 6 2 2 11 10
10 วังม่วงวิทยาคม 3 6 5 6 14
11 จำรัสวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 317 118 52 101 487