สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แก่งคอย 62 25 17 104 88 12 7 3 107
2 หนองแค "สรกิจพิทยา" 38 35 24 97 67 32 8 14 107
3 ประเทียบวิทยาทาน 29 25 16 70 58 16 4 6 78
4 มวกเหล็กวิทยา 21 27 15 63 47 22 10 14 79
5 หินกองวิทยาคม 4 6 5 15 13 7 4 11 24
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 3 8 10 21 15 14 5 17 34
7 บ้านท่ามะปรางวิทยา 3 4 4 11 8 3 5 13 16
8 สองคอนวิทยาคม 2 2 5 9 5 2 2 11 9
9 ซับน้อยเหนือวิทยาคม 1 2 2 5 6 4 2 6 12
10 วังม่วงวิทยาคม 0 1 2 3 1 6 5 6 12
11 จำรัสวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 163 135 100 398 308 118 52 101 478