หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 10 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น สนามเด็กเล่น 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น สนาม 15 ก.ย. 2557 13.00-15.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น อาคารอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น อาคารอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 16 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น อาคารอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2557 09.00-15.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น อาคารอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2557 09.00-15.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง สมุด 15 ก.ย. 2557 09.00-10.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง สมุด 15 ก.ย. 2557 10.00-11.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร ENglish Program ชั้น 2 9 เม.ย. 2558 09.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร English Program ชั้น 3 9 เม.ย. 2558 09.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร English Program ชั้น 2 9 เม.ย. 2558 09.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร Englils Program ชั้น 3 9 เม.ย. 2558 09.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร English Program ชั้น 2 9 เม.ย. 2558 09.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร Englils Program ชั้น 3 9 เม.ย. 2558 09.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร 5 ธันวา ชั้น 2 9 เม.ย. 2558 09.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร 5 ธันวา ชั้น 2 9 เม.ย. 2558 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร. 08 6783 3684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]