หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 10 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคารแก้ววิเชียร 17 ก.ย. 2557 09.00-10.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคารแก้ววิเชียร 17 ก.ย. 2557 10.30-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคารแก้ววิเชียร 17 ก.ย. 2557 13.00-14.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคารแก้วบุษราคัม ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 16 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคารแก้วมณี ชั้น 1 ห้อง ม.1 - ม.3 16 ก.ย. 2557 13.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคารแก้วมณี ชั้น 2 ห้อง ป.4 - ป.6 16 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ห้อง อัจฉริยะ 16 ก.ย. 2557 09.00-10.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคาวิทยบริการ ชั้น 2 ห้อง อัจฉริยะ 16 ก.ย. 2557 10.30-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ใต้ถุนอาคารแก้วมรกต 16 ก.ย. 2557 10.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคารแก้วมณี ชั้น 1 ห้อง ม.1 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคารแก้วมณี ชั้น 1 ห้อง ม.2 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคารแก้วมณี ชั้น 1 ห้อง ม.3 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคารแก้วบุษราคัม ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคารแก้วบุษราคัม ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคารแก้วบุษราคัม ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3 ขวบ 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคารแก้วมณี ห้อง ป.6 17 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร. 08 6783 3684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]