หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 10 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร English Program ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 EP 30 ส.ค. 2557 09.00-10.30
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร English Program ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 EP 30 ส.ค. 2557 10.30-12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร English Program ชั้น 2 ห้อง ป 1/1 EP 30 ส.ค. 2557 13.00-15.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง English Program ห้อง ป.3/1 EP 30 ส.ค. 2557 09.00-10.30
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร English program ห้อง ป.3/1 EP 30 ส.ค. 2557 10.30-12.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร English Program ห้อง ป.3/1 EP 30 ส.ค. 2557 13.00-15.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร English Program ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 EP 30 ส.ค. 2557 09.00-10.30
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร English Program ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 EP 30 ส.ค. 2557 10.30-12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร English program ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 EP 30 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร English Program ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 EP 30 ส.ค. 2557 13.00-15.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคารโดมสำนึกรักบ้านเกิด 30 ส.ค. 2557 13.00-15.00
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคาร English program ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 EP 30 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3 ขวบ 30 ส.ค. 2557 13.00-15.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3 ขวบ 30 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร. 08 6783 3684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]