หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อ่างทอง

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 86 66 77.65% 13 15.29% 2 2.35% 4 4.71% 85
2 โรงเรียนวัดมะขาม 56 28 51.85% 17 31.48% 5 9.26% 4 7.41% 54
3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 44 28 66.67% 8 19.05% 2 4.76% 4 9.52% 42
4 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 43 26 60.47% 7 16.28% 4 9.3% 6 13.95% 43
5 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 31 25 80.65% 4 12.9% 1 3.23% 1 3.23% 31
6 โรงเรียนวัดไชโย 50 24 52.17% 6 13.04% 7 15.22% 9 19.57% 46
7 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 38 18 52.94% 12 35.29% 2 5.88% 2 5.88% 34
8 โรงเรียนวัดบ้านป่า 37 18 54.55% 7 21.21% 6 18.18% 2 6.06% 33
9 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 45 16 42.11% 11 28.95% 5 13.16% 6 15.79% 38
10 โรงเรียนวัดหนองยาง 39 16 44.44% 8 22.22% 5 13.89% 7 19.44% 36
11 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 29 16 59.26% 7 25.93% 2 7.41% 2 7.41% 27
12 โรงเรียนวัดอบทม 24 16 66.67% 5 20.83% 2 8.33% 1 4.17% 24
13 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 26 12 46.15% 7 26.92% 5 19.23% 2 7.69% 26
14 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 23 12 54.55% 5 22.73% 1 4.55% 4 18.18% 22
15 โรงเรียนวัดถนน 21 12 57.14% 3 14.29% 2 9.52% 4 19.05% 21
16 โรงเรียนวัดม่วงคัน 23 11 52.38% 6 28.57% 3 14.29% 1 4.76% 21
17 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 21 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
18 โรงเรียนวัดหลักแก้ว 22 10 45.45% 6 27.27% 3 13.64% 3 13.64% 22
19 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 21 10 55.56% 3 16.67% 2 11.11% 3 16.67% 18
20 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 14 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
21 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 28 9 39.13% 7 30.43% 4 17.39% 3 13.04% 23
22 โรงเรียนวัดนางชำ 15 9 64.29% 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 14
23 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 24 8 36.36% 6 27.27% 3 13.64% 5 22.73% 22
24 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 20 8 44.44% 4 22.22% 3 16.67% 3 16.67% 18
25 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 17 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
26 โรงเรียนวัดบ้านพราน 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
27 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 16 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
28 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 20 7 35% 8 40% 0 0% 5 25% 20
29 โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) 20 7 36.84% 7 36.84% 3 15.79% 2 10.53% 19
30 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 17 7 41.18% 6 35.29% 1 5.88% 3 17.65% 17
31 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 11 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนวัดสิทธาราม 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร) 13 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
34 โรงเรียนวัดวันอุทิศ 14 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
35 โรงเรียนวัดสามประชุม 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 12 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
38 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
39 โรงเรียนวัดยางช้าย 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนวัดนางเล่ว 9 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนวัดคำหยาด 17 4 26.67% 3 20% 3 20% 5 33.33% 15
42 โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ 14 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 5 38.46% 13
43 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 10 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
44 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์) 10 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
45 โรงเรียนวัดทองเลื่อน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนวัดท่าตลาด 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
47 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนวัดยางทอง 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
49 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 7 4 57.14% 0 0% 0 0% 3 42.86% 7
50 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 16 3 21.43% 4 28.57% 5 35.71% 2 14.29% 14
52 โรงเรียนวัดงิ้วราย 16 3 20% 3 20% 5 33.33% 4 26.67% 15
53 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 9 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
54 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 9 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนวัดทองกลาง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
56 โรงเรียนวัดราชสกุณา 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
57 โรงเรียนวัดบ้านแก 7 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
58 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนวัดมหานาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนวัดลิ้นทอง 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนวัดทางพระ 9 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนวัดบ้านเพชร 8 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
64 โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนวัดสามขาว 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
66 โรงเรียนบ้านชะไว 9 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
67 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
68 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนวัดโคกพุทรา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 7 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 7
71 โรงเรียนวัดน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
73 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 7 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
74 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
76 โรงเรียนวัดไผ่วง 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
77 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
78 โรงเรียนวัดราชปักษี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนสนิทวิทยา 8 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนวัดเอกราช 8 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
82 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
83 โรงเรียนบ้านดอนตาวง 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
84 โรงเรียนวัดลาดเค้า 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
85 โรงเรียนวัดรุ้ง 9 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
86 โรงเรียนวัดละมุด 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
87 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
88 โรงเรียนวัดท่าโขลง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
89 โรงเรียนวัดต้นทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดมหาดไทย 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
92 โรงเรียนวัดห้วยโรง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดไชยภูมิ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดท่า 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
95 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
96 โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
97 โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดสนธิธรรม 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
99 โรงเรียนวัดป่ามุนี 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
100 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนกระทุ่มราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดขุมทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดบางจักร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดปลดสัตว์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดสามโก้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดโคศุภราช 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนอนุบาลพูนสุข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง 6 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
111 โรงเรียนวัดสี่ร้อย 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
112 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดยางมณี 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
115 โรงเรียนวัดยาง 6 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนวัดคลองสำโรง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดบุญเกิด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดแปดแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
121 โรงเรียนวัดรัตนาราม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
122 โรงเรียนวัดกำแพง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดทำนบ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดรางฉนวนฯ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดลั่นทม 4 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
129 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
130 โรงเรียนวัดคลองพูล 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
131 โรงเรียนวัดจันทราราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
132 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
133 โรงเรียนวัดศาลาดิน 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
134 โรงเรียนวัดศรีกุญชร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร. 08 6783 3684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]