หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ 30 เดือนกันยายน และวันที่ 1-2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) สนามโรงเรียนวัดตลาด ห้อง สนามโรงเรียนวัดตลาด 30 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) สนามโรงเรียนวัดตลาด ห้อง สนามโรงเรียนวัดตลาด 30 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) สนามโรงเรียนวัดตลาด ห้อง สนามโรงเรียนวัดตลาด 30 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) มีทีมเดียวเป็นตัวแทนภาค
-
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) มีทีมเดียวเป็นตัวแทนภาค
-
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) มีทีมเดียวเป็นตัวแทนภาค
-
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารเที่ยงวิทยานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง อ.2ก 30 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-12.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารเที่ยงวิทยานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง อ.2ข 30 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารเที่ยงวิทยานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง อ.2ข 30 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารเที่ยงวิทยานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง ป.2ข 30 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) แข่งขันในระดับภาค
-
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) แข่งขันในระดับภาค
-
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) แข่งขันในระดับภาค
-
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) แข่งขันในระดับภาค
-
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) แข่งขันในระดับภาค
-
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) แข่งขันในระดับภาค
-
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) แข่งขันในระดับภาค
-
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) แข่งขันในระดับภาค
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบสุชานรี แสนทวีสุข มือถือ 0864414671 ณัฏฐฺสุมน นันทิชาธนาศิริ มือถือ 0899037129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]