หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ 30 เดือนกันยายน และวันที่ 1-2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารอุดมศีลวัตร ชั้น 2 ห้อง ป.5ข 1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารอุดมศีลวัตร ชั้น 2 ห้อง ป.5ข 1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารอุดมศีลวัตร ชั้น 2 ห้อง ป.5ข 1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
13.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารอุดมศีลวัตร ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารอุดมศีลวัตร ชั้น 2 ห้อง ห้องบริการ 1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารอุดมศีลวัตร ชั้น 2 ห้อง ป.6ข 1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชั้น ห้อง
-
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารขุนอุดมภักดี ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารเที่ยงวิทยานุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง อ.1 ก 1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) เวทีกลาง ชั้น 1 ห้อง สนาม 1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
12.00-13.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารเที่ยงวิทยานุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง อ.2 ก 1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 46
09.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารเที่ยงวิทยานุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง อ.2 ก 1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 57
09.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารเที่ยงวิทยานุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง อ.1 ก 1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารขุนอุดมภักดี ชั้น 2 ห้อง ป.4ก/ป.4ข/ป.3ก 1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 50

1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 51 - 10
09.00-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารขุนอุดมภักดี ชั้น 2 ห้อง ป.3ก 1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 50

1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 51 - 10
09.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารขุนอุดมภักดี ชั้น 2 ห้อง ห้องลูกเสือ 1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 31
09.00-16.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารอุดมศีลวัตร ชั้น 2 ห้อง ป.6ข 1 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 28
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบสุชานรี แสนทวีสุข มือถือ 0864414671 ณัฏฐฺสุมน นันทิชาธนาศิริ มือถือ 0899037129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]