หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ 30 เดือนกันยายน และวันที่ 1-2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารเสงี่ยมฯ ชั้น 2 ห้อง เด็กพิเศษ1 2 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 23
09.00-12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารเสงี่ยมฯ ชั้น 2 ห้อง เด็กพิเศษ2 2 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
09.00-12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารเสงี่ยมฯ ชั้น 2 ห้อง เด็กพิเศษ1 2 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
13.00-16.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารขุนอุดมภักดี ชั้น 2 ห้อง ป.3ก 2 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 28
09.00-12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารขุนอุดมภักดี ชั้น 2 ห้อง ป.3ข 2 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 50
13.00-16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารเที่ยงวิทยานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง ป.2ข 2 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 21
13.00-16.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) หอประชุม ชั้น 2 2 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 57
09.00-16.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารอุดมศีลวัตร ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 2 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารขุนอุดมภักดี ชั้น 2 ห้อง ป.4ข 2 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารขุนอุดมภักดี ชั้น 2 ห้อง ป.4ข 2 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารอุดมศีลวัตร ชั้น 2 ห้อง หอ้งประชุม 2 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
13.00-16.00
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารเที่ยงวิทยานุสรณ์ ห้อง อ.2ข 2 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารเที่ยงวิทยานุสรณ์ ห้อง อ.2ข 2 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ไม่มีนักเรียนแข่งขัน
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารเสงี่ยมฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 2 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
13.00-16.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อาคารเสงี่ยมฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 2 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบสุชานรี แสนทวีสุข มือถือ 0864414671 ณัฏฐฺสุมน นันทิชาธนาศิริ มือถือ 0899037129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]