หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 75 31 44.93% 19 27.54% 14 20.29% 5 7.25% 69
2 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 86 30 44.78% 17 25.37% 8 11.94% 12 17.91% 67
3 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 64 28 45.16% 15 24.19% 16 25.81% 3 4.84% 62
4 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 90 26 33.77% 18 23.38% 18 23.38% 15 19.48% 77
5 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 79 24 32.43% 18 24.32% 23 31.08% 9 12.16% 74
6 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 59 22 42.31% 9 17.31% 12 23.08% 9 17.31% 52
7 โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 66 20 34.48% 11 18.97% 15 25.86% 12 20.69% 58
8 โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 31 20 68.97% 4 13.79% 2 6.9% 3 10.34% 29
9 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 35 18 62.07% 3 10.34% 7 24.14% 1 3.45% 29
10 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 45 17 39.53% 13 30.23% 9 20.93% 4 9.3% 43
11 โรงเรียนศรีบางไทร 32 17 54.84% 9 29.03% 2 6.45% 3 9.68% 31
12 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 41 16 41.03% 14 35.9% 6 15.38% 3 7.69% 39
13 โรงเรียนปราสาททองวิทยา 43 16 38.1% 14 33.33% 5 11.9% 7 16.67% 42
14 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 39 16 44.44% 11 30.56% 5 13.89% 4 11.11% 36
15 โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 38 16 43.24% 10 27.03% 5 13.51% 6 16.22% 37
16 โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 82 15 26.79% 11 19.64% 18 32.14% 12 21.43% 56
17 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 53 15 32.61% 11 23.91% 10 21.74% 10 21.74% 46
18 โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 48 14 29.17% 14 29.17% 14 29.17% 6 12.5% 48
19 โรงเรียนวัดไชยภูมิ 67 13 22.03% 14 23.73% 21 35.59% 11 18.64% 59
20 โรงเรียนวัดธรรมนาวา 38 13 35.14% 10 27.03% 8 21.62% 6 16.22% 37
21 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 32 13 41.94% 8 25.81% 4 12.9% 6 19.35% 31
22 โรงเรียนวัดบางเคียน 32 13 43.33% 5 16.67% 8 26.67% 4 13.33% 30
23 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 37 13 38.24% 5 14.71% 7 20.59% 9 26.47% 34
24 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 48 12 28.57% 13 30.95% 13 30.95% 4 9.52% 42
25 โรงเรียนประสาทวิทย์ 40 12 33.33% 11 30.56% 9 25% 4 11.11% 36
26 โรงเรียนวัดสุคนธาราม 30 12 42.86% 8 28.57% 3 10.71% 5 17.86% 28
27 โรงเรียนเอกอโยธยา 37 12 33.33% 7 19.44% 10 27.78% 7 19.44% 36
28 โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 24 12 60% 6 30% 1 5% 1 5% 20
29 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 27 12 46.15% 4 15.38% 5 19.23% 5 19.23% 26
30 โรงเรียนเซนต์แมรี 68 11 19.3% 20 35.09% 15 26.32% 11 19.3% 57
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 70 11 19.64% 13 23.21% 18 32.14% 14 25% 56
32 โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 39 11 29.73% 12 32.43% 7 18.92% 7 18.92% 37
33 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 37 11 31.43% 10 28.57% 10 28.57% 4 11.43% 35
34 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 32 11 44% 7 28% 3 12% 4 16% 25
35 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 29 11 42.31% 2 7.69% 9 34.62% 4 15.38% 26
36 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 44 10 25% 18 45% 6 15% 6 15% 40
37 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 56 10 40% 5 20% 6 24% 4 16% 25
38 โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 25 10 41.67% 4 16.67% 7 29.17% 3 12.5% 24
39 โรงเรียนวิทยานนท์ 22 10 47.62% 4 19.05% 4 19.05% 3 14.29% 21
40 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 37 9 27.27% 14 42.42% 5 15.15% 5 15.15% 33
41 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 41 9 23.08% 10 25.64% 11 28.21% 9 23.08% 39
42 โรงเรียนวัดวังชะโด 47 9 23.08% 8 20.51% 15 38.46% 7 17.95% 39
43 โรงเรียนคอตัน 19 9 50% 5 27.78% 4 22.22% 0 0% 18
44 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 17 9 56.25% 4 25% 3 18.75% 0 0% 16
45 โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 16 9 56.25% 2 12.5% 4 25% 1 6.25% 16
46 โรงเรียนไตรราชวิทยา 73 8 20% 9 22.5% 12 30% 11 27.5% 40
47 โรงเรียนรอซีดี 32 8 27.59% 8 27.59% 3 10.34% 10 34.48% 29
48 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 29 8 27.59% 7 24.14% 7 24.14% 7 24.14% 29
49 โรงเรียนวัดไทรโสภณ 20 8 40% 3 15% 7 35% 2 10% 20
50 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 51 7 17.07% 9 21.95% 18 43.9% 7 17.07% 41
51 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 30 7 25% 9 32.14% 6 21.43% 6 21.43% 28
52 โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 26 7 30.43% 8 34.78% 4 17.39% 4 17.39% 23
53 โรงเรียนบ้านบางกระสั้น 30 7 23.33% 6 20% 10 33.33% 7 23.33% 30
54 โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 27 7 28% 5 20% 7 28% 6 24% 25
55 โรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 21 7 35% 5 25% 5 25% 3 15% 20
56 โรงเรียนวัดโพธิ์ 23 7 31.82% 4 18.18% 8 36.36% 3 13.64% 22
57 โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 16 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
58 โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 16 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 4 25% 16
59 โรงเรียนตรีภัทร 14 7 53.85% 2 15.38% 0 0% 4 30.77% 13
60 โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 39 6 15.38% 15 38.46% 11 28.21% 7 17.95% 39
61 โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 36 6 19.35% 14 45.16% 7 22.58% 4 12.9% 31
62 โรงเรียนวัดสามเพลง 44 6 17.65% 10 29.41% 11 32.35% 7 20.59% 34
63 โรงเรียนวัดเชิงเลน 25 6 26.09% 10 43.48% 4 17.39% 3 13.04% 23
64 โรงเรียนวัดคู้สลอด 30 6 20.69% 9 31.03% 7 24.14% 7 24.14% 29
65 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 27 6 25% 9 37.5% 4 16.67% 5 20.83% 24
66 โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 28 6 23.08% 8 30.77% 9 34.62% 3 11.54% 26
67 โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 34 6 21.43% 8 28.57% 8 28.57% 6 21.43% 28
68 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 26 6 28.57% 7 33.33% 6 28.57% 2 9.52% 21
69 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 24 6 26.09% 6 26.09% 6 26.09% 5 21.74% 23
70 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 22 6 30% 5 25% 4 20% 5 25% 20
71 โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 32 6 27.27% 4 18.18% 7 31.82% 5 22.73% 22
72 โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 16 6 37.5% 3 18.75% 5 31.25% 2 12.5% 16
73 โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 20 6 31.58% 3 15.79% 4 21.05% 6 31.58% 19
74 โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 24 6 28.57% 2 9.52% 9 42.86% 4 19.05% 21
75 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 29 6 26.09% 2 8.7% 8 34.78% 7 30.43% 23
76 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 15 6 42.86% 2 14.29% 6 42.86% 0 0% 14
77 โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 11 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
78 โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 31 5 20% 6 24% 9 36% 5 20% 25
79 โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 22 5 26.32% 5 26.32% 5 26.32% 4 21.05% 19
80 โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 23 5 27.78% 4 22.22% 6 33.33% 3 16.67% 18
81 โรงเรียนบางไทร 15 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 14
82 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 19 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
83 โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 16 5 38.46% 1 7.69% 3 23.08% 4 30.77% 13
84 โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 10 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
85 โรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 39 4 11.43% 11 31.43% 12 34.29% 8 22.86% 35
86 โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 25 4 16% 10 40% 6 24% 5 20% 25
87 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 43 4 9.76% 7 17.07% 17 41.46% 13 31.71% 41
88 โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 16 4 26.67% 6 40% 3 20% 2 13.33% 15
89 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 18 4 23.53% 6 35.29% 2 11.76% 5 29.41% 17
90 โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 35 4 16% 5 20% 11 44% 5 20% 25
91 โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 26 4 17.39% 5 21.74% 11 47.83% 3 13.04% 23
92 โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 25 4 16.67% 5 20.83% 6 25% 9 37.5% 24
93 โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 26 4 25% 4 25% 3 18.75% 5 31.25% 16
94 โรงเรียนวัดสามตุ่ม 18 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 14
95 โรงเรียนคชเวกวิทยา 13 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
96 โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 22 4 18.18% 2 9.09% 11 50% 5 22.73% 22
97 โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 15 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 4 30.77% 13
98 โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 11 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
99 โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
100 โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 11 4 40% 0 0% 3 30% 3 30% 10
101 โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 26 3 13.04% 13 56.52% 3 13.04% 4 17.39% 23
103 โรงเรียนโคกตาพรหม 29 3 12% 10 40% 9 36% 3 12% 25
104 โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 33 3 10.71% 8 28.57% 8 28.57% 9 32.14% 28
105 โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 25 3 13.64% 8 36.36% 8 36.36% 3 13.64% 22
106 โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 23 3 15% 8 40% 4 20% 5 25% 20
107 โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 22 3 14.29% 8 38.1% 3 14.29% 7 33.33% 21
108 โรงเรียนวัดทางยาว 20 3 16.67% 7 38.89% 6 33.33% 2 11.11% 18
109 โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 23 3 15% 7 35% 5 25% 5 25% 20
110 โรงเรียนวัดสนามไชย 19 3 16.67% 7 38.89% 5 27.78% 3 16.67% 18
111 โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 17 3 25% 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
112 โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 27 3 11.54% 6 23.08% 9 34.62% 8 30.77% 26
113 โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 17 3 21.43% 6 42.86% 2 14.29% 3 21.43% 14
114 โรงเรียนวัดสง่างาม 21 3 15.79% 5 26.32% 6 31.58% 5 26.32% 19
115 โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 17 3 20% 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 15
116 โรงเรียนวัดปราสาททอง 16 3 20% 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 15
117 โรงเรียนวัดโบสถ์ 20 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
118 โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 20 3 17.65% 4 23.53% 6 35.29% 4 23.53% 17
119 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 11 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
120 โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 20 3 17.65% 3 17.65% 4 23.53% 7 41.18% 17
121 โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 12 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
122 โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 20 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 4 36.36% 11
123 โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
124 โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 36 2 6.45% 11 35.48% 10 32.26% 8 25.81% 31
125 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 16 2 13.33% 6 40% 6 40% 1 6.67% 15
126 โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 23 2 10% 6 30% 5 25% 7 35% 20
127 โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 15 2 13.33% 6 40% 2 13.33% 5 33.33% 15
128 โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 23 2 10% 5 25% 8 40% 5 25% 20
129 โรงเรียนวัดสามเรือน 18 2 13.33% 4 26.67% 8 53.33% 1 6.67% 15
130 โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 18 2 14.29% 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 14
131 โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 14 2 14.29% 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 14
132 โรงเรียนวัดลาดระโหง 16 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
133 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 12 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
134 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 19 2 12.5% 2 12.5% 8 50% 4 25% 16
135 โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 9 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
136 โรงเรียนเทศบาลวัดสามกอ 15 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
137 โรงเรียนวัดบ้านแค 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
138 โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 7 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
139 โรงเรียนวัดรางจระเข้ 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
140 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 15 1 8.33% 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
141 โรงเรียนวัดทำใหม่ 8 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
142 โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
143 โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 7 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
144 โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
145 โรงเรียนวัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
146 โรงเรียนวัดบางบาล 7 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
147 โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 11 1 10% 0 0% 6 60% 3 30% 10
148 โรงเรียนวัดสุนทราราม 23 0 0% 7 35% 7 35% 6 30% 20
149 โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 9 0 0% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 6
150 โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 25 0 0% 4 22.22% 10 55.56% 4 22.22% 18
151 โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 12 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
152 โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์) 10 0 0% 2 20% 6 60% 2 20% 10
153 โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 8 0 0% 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 8
154 โรงเรียนวัดชีปะขาว "รัฐราษฎร์บูรณะ" 9 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 9
155 โรงเรียนวัดเชิงท่า 8 0 0% 2 25% 2 25% 4 50% 8
156 โรงเรียนวัดไทรน้อย 7 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
157 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 15 0 0% 1 7.69% 5 38.46% 7 53.85% 13
158 โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 9 0 0% 1 11.11% 5 55.56% 3 33.33% 9
159 โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 16 0 0% 1 11.11% 4 44.44% 4 44.44% 9
160 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 17 0 0% 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 8
161 โรงเรียนวัดโพธิ์ (บางบาล) 9 0 0% 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 8
162 โรงเรียนวัดแจ้ง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
163 โรงเรียนวัดขุนจ่าธรรมาราม 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
164 โรงเรียนวัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
165 โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
166 โรงเรียนวัดหนองลำเจียก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบสุชานรี แสนทวีสุข มือถือ 0864414671 ณัฏฐฺสุมน นันทิชาธนาศิริ มือถือ 0899037129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]