หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคชเวกวิทยา 13 20 18
2 002 โรงเรียนคอตัน 19 30 25
3 003 โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 16 28 23
4 005 โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 23 39 26
5 006 โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 10 22 10
6 187 โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 17 34 19
7 008 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 26 45 41
8 009 โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 23 39 25
9 018 โรงเรียนบางไทร 15 38 25
10 021 โรงเรียนบ้านบางกระสั้น 30 63 45
11 022 โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 11 13 12
12 023 โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 22 40 32
13 019 โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 39 75 57
14 020 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 32 52 46
15 024 โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 11 19 13
16 182 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
17 026 โรงเรียนปราสาททองวิทยา 43 73 62
18 028 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 79 145 116
19 029 โรงเรียนรอซีดี 32 63 44
20 030 โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 26 45 36
21 031 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 18 27 24
22 033 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 24 40 35
23 034 โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 34 73 50
24 035 โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 25 40 37
25 036 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 37 61 54
26 037 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 37 87 50
27 038 โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 27 59 39
28 039 โรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 21 27 26
29 188 โรงเรียนวัดกลางคลองวัฒนาราม 0 0 0
30 040 โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 15 22 19
31 043 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 41 76 59
32 044 โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 25 35 33
33 045 โรงเรียนวัดขุนจ่าธรรมาราม 4 6 6
34 176 โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 0 0 0
35 046 โรงเรียนวัดคู้สลอด 30 62 43
36 049 โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 33 53 45
37 050 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 48 91 74
38 054 โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 11 13 13
39 056 โรงเรียนวัดชีปะขาว "รัฐราษฎร์บูรณะ" 9 15 12
40 057 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 75 200 115
41 055 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 32 62 48
42 061 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 22 37 26
43 062 โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 82 160 91
44 063 โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 31 51 35
45 064 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 45 112 71
46 065 โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 28 42 32
47 067 โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 11 25 17
48 066 โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 18 25 22
49 068 โรงเรียนวัดทางยาว 20 69 29
50 069 โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 17 32 25
51 071 โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 16 22 20
52 072 โรงเรียนวัดทำใหม่ 8 15 12
53 070 โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์) 10 14 10
54 177 โรงเรียนวัดท่าดินแดง 0 0 0
55 076 โรงเรียนวัดธรรมนาวา 38 74 42
56 077 โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 7 13 11
57 078 โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 16 38 16
58 079 โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 9 14 12
59 080 โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 16 36 24
60 184 โรงเรียนวัดบันลือธรรม 0 0 0
61 081 โรงเรียนวัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 6 9 8
62 082 โรงเรียนวัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 5 4 3
63 084 โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 27 50 38
64 166 โรงเรียนวัดบางบาล 7 9 7
65 083 โรงเรียนวัดบางเคียน 32 67 32
66 090 โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 8 15 12
67 174 โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 9 14 11
68 087 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 86 195 135
69 088 โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 20 57 22
70 089 โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 16 27 22
71 085 โรงเรียนวัดบ้านแค 5 11 8
72 086 โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 48 101 74
73 095 โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 15 22 15
74 186 โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 0 0 0
75 167 โรงเรียนวัดปราสาททอง 16 25 20
76 097 โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 25 35 32
77 099 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 59 148 92
78 105 โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 66 123 98
79 106 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 27 41 34
80 108 โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 35 79 37
81 181 โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 0 0 0
82 189 โรงเรียนวัดรางจระเข้ 6 9 7
83 109 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 15 22 18
84 110 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 35 75 59
85 183 โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 0 0 0
86 111 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 29 50 43
87 112 โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 23 41 33
88 113 โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 7 8 8
89 114 โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 31 68 48
90 115 โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 38 79 57
91 116 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 37 82 57
92 117 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 53 97 83
93 118 โรงเรียนวัดลาดระโหง 16 56 30
94 119 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 39 91 63
95 120 โรงเรียนวัดวังชะโด 47 79 61
96 191 โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 7 7 7
97 171 โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 8 12 10
98 122 โรงเรียนวัดสง่างาม 21 39 29
99 173 โรงเรียนวัดสนามไชย 19 29 20
100 123 โรงเรียนวัดสามตุ่ม 18 38 23
101 124 โรงเรียนวัดสามเพลง 44 81 64
102 125 โรงเรียนวัดสามเรือน 18 40 22
103 169 โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 5 9 7
104 126 โรงเรียนวัดสุคนธาราม 30 51 41
105 127 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 15 28 21
106 128 โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 36 71 52
107 129 โรงเรียนวัดสุนทราราม 23 39 30
108 131 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 30 51 30
109 190 โรงเรียนวัดหนองลำเจียก 1 1 1
110 133 โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 24 35 32
111 132 โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 22 44 35
112 134 โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 26 33 31
113 135 โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 39 76 47
114 138 โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 17 24 21
115 180 โรงเรียนวัดอมฤต (สิทธิประสิทธิ์) 0 0 0
116 139 โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 26 40 30
117 140 โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 23 29 28
118 141 โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 20 32 28
119 142 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 17 28 19
120 051 โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 36 75 54
121 052 โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 9 20 11
122 058 โรงเรียนวัดเชิงท่า 8 9 8
123 059 โรงเรียนวัดเชิงเลน 25 66 38
124 073 โรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 39 75 54
125 098 โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 24 29 29
126 121 โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 0 0 0
127 041 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 16 31 21
128 042 โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 20 34 27
129 053 โรงเรียนวัดแจ้ง 4 6 4
130 047 โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 7 9 8
131 048 โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 26 57 38
132 093 โรงเรียนวัดโบสถ์ 20 48 31
133 091 โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 16 22 22
134 092 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 12 21 15
135 094 โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 22 38 29
136 104 โรงเรียนวัดโพธิ์ 23 48 31
137 101 โรงเรียนวัดโพธิ์ (บางบาล) 9 11 10
138 102 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 17 46 26
139 100 โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 23 51 36
140 179 โรงเรียนวัดโพธิ์เผือก 0 0 0
141 103 โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 20 51 29
142 130 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 43 88 50
143 170 โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 4 4 4
144 136 โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 32 66 47
145 137 โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 12 18 12
146 060 โรงเรียนวัดไชยภูมิ 67 146 79
147 074 โรงเรียนวัดไทรน้อย 7 11 9
148 075 โรงเรียนวัดไทรโสภณ 20 33 25
149 168 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 15 24 21
150 178 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 11 14 14
151 107 โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 16 48 25
152 172 โรงเรียนวััดเทพสนทวารี 0 0 0
153 143 โรงเรียนวิทยานนท์ 22 31 27
154 144 โรงเรียนศรีบางไทร 32 57 47
155 145 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 51 95 63
156 146 โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 12 18 17
157 185 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 0 0 0
158 147 โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 14 24 17
159 149 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 44 75 49
160 151 โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 25 64 30
161 007 โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 25 45 25
162 010 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 90 174 112
163 175 โรงเรียนเสริมปัญญา (ไวยกัญญาอนุเคราะห์) 0 0 0
164 004 โรงเรียนโคกตาพรหม 29 59 44
165 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 70 163 110
166 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 19 32 28
167 155 โรงเรียนตรีภัทร 14 20 15
168 025 โรงเรียนประสาทวิทย์ 40 58 52
169 027 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 41 89 64
170 157 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา 0 0 0
171 032 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 56 112 85
172 153 โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 4 8 6
173 156 โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ 0 0 0
174 011 โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 0 0 0
175 012 โรงเรียนเซนต์แมรี 68 159 109
176 013 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 29 60 33
177 015 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 29 52 43
178 148 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 64 204 107
179 152 โรงเรียนเอกอโยธยา 37 74 56
180 014 โรงเรียนไตรราชวิทยา 73 187 102
181 154 โรงเรียนไตรอรุณศึกษา 0 0 0
182 159 โรงเรียนคลองจิก 0 0 0
183 096 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 19 34 20
184 158 โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด 0 0 0
185 161 โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) 0 0 0
186 163 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 27 66 44
187 165 โรงเรียนเทศบาลวัดสามกอ 15 21 15
188 162 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 0 0 0
189 164 โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 0 0 0
190 160 โรงเรียนเสนาบดี 0 0 0
รวม 4356 8517 5974
14491

ติดต่อผู้ดูแลระบบสุชานรี แสนทวีสุข มือถือ 0864414671 ณัฏฐฺสุมน นันทิชาธนาศิริ มือถือ 0899037129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]