สรุปเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดชุมพลนิกายาราม 30 19 13 5 62
2 วัดบ้านสร้าง 29 14 7 12 50
3 เสริมมิตรวิทยา 28 15 16 3 59
4 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 21 9 12 9 42
5 วัดมฤคทายวัน 20 11 15 12 46
6 มาลาอีสงเคราะห์ 19 17 22 9 58
7 เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 18 18 17 15 53
8 วัดราษฎร์บำรุง 17 3 7 1 27
9 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 17 3 2 3 22
10 ปัณณวิชญ์ 16 14 6 3 36
11 ปราสาททองวิทยา 16 14 5 7 35
12 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 16 11 5 4 32
13 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 16 10 5 6 31
14 วัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 15 11 18 12 44
15 วัดไชยภูมิ 13 14 21 11 48
16 วัดตลาด (อุดมวิทยา) 13 10 9 3 32
17 วัดธรรมนาวา 13 10 8 6 31
18 บ้านแถววิทยาคาร 13 8 4 6 25
19 วัดบางเคียน 13 5 8 4 26
20 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 13 4 4 9 21
21 ประสาทวิทย์ 12 11 9 4 32
22 วัดลาดประทุมคงคาราม 12 9 10 10 31
23 ศรีบางไทร 12 9 2 3 23
24 เอกอโยธยา 12 7 10 7 29
25 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 12 6 1 1 19
26 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 12 4 5 5 21
27 เซนต์แมรี 11 20 15 11 46
28 ไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 11 13 18 14 42
29 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 11 12 13 6 36
30 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 11 12 13 4 36
31 วัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 11 12 7 7 30
32 วัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 11 10 9 4 30
33 วัดสุคนธาราม 11 8 3 5 22
34 เซนต์แอนโทนีบางปะอิน 11 2 9 4 22
35 หงสประภาสประสิทธิ์ 10 18 6 6 34
36 ราษฎร์บำรุงศิลป์ 10 5 6 4 21
37 วิทยานนท์ 10 4 4 3 18
38 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 9 14 5 5 28
39 วัดขนอนบ้านกรด 9 10 11 9 30
40 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 9 7 3 4 19
41 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 9 4 3 0 16
42 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 9 2 4 1 15
43 ไตรราชวิทยา 8 9 12 11 29
44 วัดวังชะโด 8 8 15 7 31
45 รอซีดี 8 8 3 10 19
46 เทพประสิทธิ์วิทยา 8 7 7 7 22
47 คอตัน 8 5 4 0 17
48 วัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 8 3 6 3 17
49 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 7 9 6 6 22
50 บ้านบางกระสั้น 7 6 10 7 23
51 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 7 5 7 6 19
52 วัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 7 5 5 3 17
53 วัดโพธิ์ 7 4 8 3 19
54 วัดไม้ตราสมาชิการาม 7 4 2 2 13
55 วัดไทรโสภณ 7 3 7 2 17
56 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 7 3 2 4 12
57 ตรีภัทร 7 2 0 4 9
58 บ้านเชียงรากน้อย 6 15 11 7 32
59 วัดเจ้าเจ็ดใน 6 14 7 4 27
60 วัดสามเพลง 6 10 11 7 27
61 วัดคู้สลอด 6 9 7 7 22
62 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 6 9 4 5 19
63 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 6 8 8 6 22
64 ราษฎร์นิรมิตร 6 8 4 4 18
65 ชุมชนวัดกำแพง 6 7 6 2 19
66 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 6 6 8 3 20
67 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 6 6 6 5 18
68 วัดดอนพัฒนาราม 6 5 4 5 15
69 วัดใหม่ต้านทาน 6 4 7 5 17
70 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 6 3 5 2 14
71 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 6 3 4 6 13
72 วัดเปรมปรีชา 6 2 9 4 17
73 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 2 8 7 16
74 วัดสุทธาวาส 6 2 6 0 14
75 ประชากรรังสฤษฏ์ 6 1 1 2 8
76 วัดเชิงเลน 5 8 4 3 17
77 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 5 7 17 7 29
78 วัดตรีพาราสีมาเขต 5 6 9 5 20
79 วัดโบสถ์สมพรชัย 5 5 5 4 15
80 วัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 5 4 6 3 15
81 บางไทร 5 3 3 3 11
82 วัดป่าคาเจริญวิทยา 5 2 2 2 9
83 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 5 1 3 4 9
84 จุฬาราษฎร์วิทยา 5 1 2 1 8
85 เจ้าฟ้าสร้าง 4 10 6 5 20
86 วัดโสภณเจติการาม 4 7 17 13 28
87 ราษฎร์บำรุง 4 6 2 5 12
88 วัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 4 5 11 5 20
89 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) 4 5 11 3 20
90 วัดปิ่นแก้ว 4 5 6 9 15
91 วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 4 4 3 5 11
92 วัดสามตุ่ม 4 4 3 3 11
93 คชเวกวิทยา 4 4 2 2 10
94 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 4 2 11 5 17
95 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 4 2 3 4 9
96 วัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 4 2 2 1 8
97 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 4 2 1 0 7
98 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 4 0 3 3 7
99 อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 4 0 0 0 4
100 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 3 13 3 4 19
101 วัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 3 11 12 8 26
102 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 3 8 8 3 19
103 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 3 8 4 5 15
104 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 3 8 3 7 14
105 วัดจรเข้ไล่ 3 7 8 9 18
106 วัดทางยาว 3 7 6 2 16
107 วัดฤกษ์บุญมี 3 7 5 5 15
108 วัดสนามไชย 3 7 5 3 15
109 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 3 7 1 1 11
110 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 3 6 3 2 12
111 วัดสง่างาม 3 5 6 5 14
112 วัดอนุกุญชราราม 3 5 5 2 13
113 วัดปราสาททอง 3 5 4 3 12
114 วัดโบสถ์ 3 5 2 3 10
115 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 3 5 1 3 9
116 วัดแก้วสุวรรณ 3 4 6 4 13
117 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 3 4 1 1 8
118 วัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 3 3 3 7 9
119 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 3 2 1 1 6
120 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 3 1 3 4 7
121 วัดศิริสุขาราม 3 1 2 2 6
122 วัดสุทธิรุจิราราม 2 10 10 8 22
123 โคกตาพรหม 2 9 9 3 20
124 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก 2 6 5 7 13
125 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 2 6 2 5 10
126 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 2 5 8 5 15
127 วัดสามเรือน 2 4 8 1 14
128 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 2 4 5 3 11
129 สินสังวาลย์อุทิศ 2 4 4 4 10
130 วัดลาดระโหง 2 3 4 1 9
131 วัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 2 3 4 0 9
132 ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 2 2 8 4 12
133 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 2 2 2 2 6
134 เทศบาลวัดสามกอ 2 2 1 4 5
135 วัดบ้านแค 2 2 1 0 5
136 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 2 2 0 3 4
137 วัดบางซ้ายใน 1 6 9 8 16
138 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 1 6 6 1 13
139 วัดทำใหม่ 1 4 1 1 6
140 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 1 3 2 1 6
141 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 1 2 3 0 6
142 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 1 2 0 1 3
143 วัดรางจระเข้ 1 2 0 1 3
144 วัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 1 1 2 2 4
145 วัดบางบาล 1 1 0 3 2
146 วัดสุนทราราม 0 7 7 6 14
147 วัดไผ่ล้อม 0 7 2 1 9
148 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 0 5 0 1 5
149 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 0 4 10 4 14
150 สัตตปทุมบำรุง 0 3 2 0 5
151 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์) 0 2 6 2 8
152 วัดบุญกันนาวาส 0 2 5 1 7
153 วัดชีปะขาว "รัฐราษฎร์บูรณะ" 0 2 2 5 4
154 วัดเชิงท่า 0 2 2 4 4
155 วัดไทรน้อย 0 2 2 2 4
156 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 0 1 5 7 6
157 วัดบ้านกลิ้ง 0 1 5 3 6
158 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 0 1 4 4 5
159 วัดอู่ตะเภา 0 1 4 3 5
160 วัดโพธิ์ (บางบาล) 0 1 2 5 3
161 วัดแจ้ง 0 1 2 1 3
162 วัดขุนจ่าธรรมาราม 0 1 2 0 3
163 วัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 0 1 1 2 2
164 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 0 1 1 0 2
165 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 0 0 5 3 5
166 วัดหนองลำเจียก 0 0 0 0 0
รวม 1,020 974 967 714 3,675