สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 9 5 3 17 21 9 12 9 42
2 วัดบ้านสร้าง 6 11 6 23 29 14 7 12 50
3 วัดชุมพลนิกายาราม 6 6 10 22 30 19 13 5 62
4 เสริมมิตรวิทยา 6 5 7 18 28 15 16 3 59
5 วัดธรรมนาวา 6 4 1 11 13 10 8 6 31
6 วัดราษฎร์บำรุง 6 3 1 10 17 3 7 1 27
7 วัดมฤคทายวัน 5 9 3 17 20 11 15 12 46
8 มาลาอีสงเคราะห์ 5 6 4 15 19 17 22 9 58
9 เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 5 2 5 12 18 18 17 15 53
10 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 5 2 2 9 16 11 5 4 32
11 บ้านแถววิทยาคาร 5 2 2 9 13 8 4 6 25
12 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 4 5 2 11 16 10 5 6 31
13 วัดตลาด (อุดมวิทยา) 4 1 2 7 13 10 9 3 32
14 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 4 1 0 5 12 6 1 1 19
15 ราษฎร์บำรุงศิลป์ 4 0 2 6 10 5 6 4 21
16 วัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 4 0 0 4 5 4 6 3 15
17 วัดไชยภูมิ 3 3 2 8 13 14 21 11 48
18 วัดเจ้าเจ็ดใน 3 3 2 8 6 14 7 4 27
19 ไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 3 2 3 8 11 13 18 14 42
20 วัดโสภณเจติการาม 3 1 2 6 4 7 17 13 28
21 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 3 1 1 5 9 7 3 4 19
22 เอกอโยธยา 3 0 3 6 12 7 10 7 29
23 วัดลาดประทุมคงคาราม 3 0 2 5 12 9 10 10 31
24 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 3 0 1 4 6 9 4 5 19
25 วัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 2 6 3 11 15 11 18 12 44
26 วัดบางเคียน 2 4 1 7 13 5 8 4 26
27 วัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 2 3 2 7 11 12 7 7 30
28 หงสประภาสประสิทธิ์ 2 3 2 7 10 18 6 6 34
29 ปราสาททองวิทยา 2 3 1 6 16 14 5 7 35
30 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 2 3 1 6 13 4 4 9 21
31 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 2 2 2 6 17 3 2 3 22
32 วัดสามเพลง 2 2 2 6 6 10 11 7 27
33 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 2 2 0 4 9 4 3 0 16
34 วัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 2 1 3 6 11 10 9 4 30
35 วัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 2 1 3 6 8 3 6 3 17
36 วัดขนอนบ้านกรด 2 1 2 5 9 10 11 9 30
37 วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 2 1 0 3 4 4 3 5 11
38 ไตรราชวิทยา 2 0 2 4 8 9 12 11 29
39 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 2 0 1 3 11 12 13 6 36
40 เซนต์แอนโทนีบางปะอิน 2 0 1 3 11 2 9 4 22
41 วัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 2 0 1 3 4 2 2 1 8
42 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2 0 0 2 6 2 8 7 16
43 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 2 0 0 2 3 7 1 1 11
44 ปัณณวิชญ์ 1 7 4 12 16 14 6 3 36
45 ประสาทวิทย์ 1 4 3 8 12 11 9 4 32
46 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 1 4 2 7 11 12 13 4 36
47 วัดสุคนธาราม 1 4 2 7 11 8 3 5 22
48 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 1 4 1 6 12 4 5 5 21
49 วัดคู้สลอด 1 4 0 5 6 9 7 7 22
50 ศรีบางไทร 1 3 4 8 12 9 2 3 23
51 เซนต์แมรี 1 3 0 4 11 20 15 11 46
52 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 1 2 1 4 5 7 17 7 29
53 วัดสุทธาวาส 1 2 0 3 6 2 6 0 14
54 วัดป่าคาเจริญวิทยา 1 1 4 6 5 2 2 2 9
55 วิทยานนท์ 1 1 1 3 10 4 4 3 18
56 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 1 1 1 3 9 2 4 1 15
57 รอซีดี 1 1 0 2 8 8 3 10 19
58 เทพประสิทธิ์วิทยา 1 1 0 2 8 7 7 7 22
59 วัดไทรโสภณ 1 1 0 2 7 3 7 2 17
60 ตรีภัทร 1 0 2 3 7 2 0 4 9
61 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 1 0 1 2 6 8 8 6 22
62 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 1 0 1 2 6 3 5 2 14
63 บ้านบางกระสั้น 1 0 0 1 7 6 10 7 23
64 ราษฎร์นิรมิตร 1 0 0 1 6 8 4 4 18
65 บางไทร 1 0 0 1 5 3 3 3 11
66 คชเวกวิทยา 1 0 0 1 4 4 2 2 10
67 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 1 0 0 1 3 8 8 3 19
68 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 1 0 0 1 3 4 1 1 8
69 โคกตาพรหม 1 0 0 1 2 9 9 3 20
70 วัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 0 4 1 5 7 5 5 3 17
71 วัดจรเข้ไล่ 0 2 4 6 3 7 8 9 18
72 ชุมชนวัดกำแพง 0 2 2 4 6 7 6 2 19
73 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 0 2 1 3 6 6 8 3 20
74 วัดวังชะโด 0 2 0 2 8 8 15 7 31
75 วัดเปรมปรีชา 0 2 0 2 6 2 9 4 17
76 คอตัน 0 1 2 3 8 5 4 0 17
77 บ้านเชียงรากน้อย 0 1 2 3 6 15 11 7 32
78 วัดโพธิ์ 0 1 1 2 7 4 8 3 19
79 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 0 1 1 2 6 6 6 5 18
80 วัดเชิงเลน 0 1 1 2 5 8 4 3 17
81 วัดอนุกุญชราราม 0 1 1 2 3 5 5 2 13
82 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 0 1 0 1 9 14 5 5 28
83 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 0 1 0 1 7 9 6 6 22
84 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 0 1 0 1 7 5 7 6 19
85 วัดโบสถ์สมพรชัย 0 1 0 1 5 5 5 4 15
86 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 0 1 0 1 5 1 3 4 9
87 เจ้าฟ้าสร้าง 0 1 0 1 4 10 6 5 20
88 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 0 1 0 1 3 8 3 7 14
89 วัดฤกษ์บุญมี 0 1 0 1 3 7 5 5 15
90 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 0 1 0 1 3 5 1 3 9
91 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 0 1 0 1 3 1 3 4 7
92 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก 0 1 0 1 2 6 5 7 13
93 วัดสามเรือน 0 1 0 1 2 4 8 1 14
94 วัดบ้านแค 0 1 0 1 2 2 1 0 5
95 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 0 1 0 1 2 2 0 3 4
96 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) 0 0 2 2 4 5 11 3 20
97 วัดทางยาว 0 0 2 2 3 7 6 2 16
98 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 0 0 2 2 2 5 8 5 15
99 วัดไม้ตราสมาชิการาม 0 0 1 1 7 4 2 2 13
100 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 0 0 1 1 7 3 2 4 12
101 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 0 0 1 1 6 3 4 6 13
102 ประชากรรังสฤษฏ์ 0 0 1 1 6 1 1 2 8
103 วัดสามตุ่ม 0 0 1 1 4 4 3 3 11
104 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 0 0 1 1 4 2 11 5 17
105 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 0 0 1 1 4 0 3 3 7
106 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 13 3 4 19
107 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 0 0 1 1 3 8 4 5 15
108 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 0 0 1 1 3 6 3 2 12
109 วัดปราสาททอง 0 0 1 1 3 5 4 3 12
110 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 0 0 1 1 2 4 5 3 11
111 ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 0 0 1 1 2 2 8 4 12
112 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 0 0 1 1 1 6 6 1 13
113 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 1 2 0 1 3
114 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 0 0 1 1 0 4 10 4 14
115 วัดดอนพัฒนาราม 0 0 0 0 6 5 4 5 15
116 วัดใหม่ต้านทาน 0 0 0 0 6 4 7 5 17
117 วัดตรีพาราสีมาเขต 0 0 0 0 5 6 9 5 20
118 จุฬาราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 5 1 2 1 8
119 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 4 6 2 5 12
120 วัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 4 5 11 5 20
121 วัดปิ่นแก้ว 0 0 0 0 4 5 6 9 15
122 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 0 0 0 0 4 2 3 4 9
123 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 4 2 1 0 7
124 อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 0 0 0 0 4 0 0 0 4
125 วัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 11 12 8 26
126 วัดสนามไชย 0 0 0 0 3 7 5 3 15
127 วัดสง่างาม 0 0 0 0 3 5 6 5 14
128 วัดโบสถ์ 0 0 0 0 3 5 2 3 10
129 วัดแก้วสุวรรณ 0 0 0 0 3 4 6 4 13
130 วัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 0 0 0 0 3 3 3 7 9
131 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 0 0 0 0 3 2 1 1 6
132 วัดศิริสุขาราม 0 0 0 0 3 1 2 2 6
133 วัดสุทธิรุจิราราม 0 0 0 0 2 10 10 8 22
134 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 0 0 0 0 2 6 2 5 10
135 สินสังวาลย์อุทิศ 0 0 0 0 2 4 4 4 10
136 วัดลาดระโหง 0 0 0 0 2 3 4 1 9
137 วัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 0 0 0 0 2 3 4 0 9
138 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 0 0 0 0 2 2 2 2 6
139 เทศบาลวัดสามกอ 0 0 0 0 2 2 1 4 5
140 วัดบางซ้ายใน 0 0 0 0 1 6 9 8 16
141 วัดทำใหม่ 0 0 0 0 1 4 1 1 6
142 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 0 0 0 0 1 3 2 1 6
143 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 0 0 0 0 1 2 3 0 6
144 วัดรางจระเข้ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
145 วัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 2 2 4
146 วัดบางบาล 0 0 0 0 1 1 0 3 2
147 วัดสุนทราราม 0 0 0 0 0 7 7 6 14
148 วัดไผ่ล้อม 0 0 0 0 0 7 2 1 9
149 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 0 0 0 0 0 5 0 1 5
150 สัตตปทุมบำรุง 0 0 0 0 0 3 2 0 5
151 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 2 6 2 8
152 วัดบุญกันนาวาส 0 0 0 0 0 2 5 1 7
153 วัดชีปะขาว "รัฐราษฎร์บูรณะ" 0 0 0 0 0 2 2 5 4
154 วัดเชิงท่า 0 0 0 0 0 2 2 4 4
155 วัดไทรน้อย 0 0 0 0 0 2 2 2 4
156 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 0 0 0 0 0 1 5 7 6
157 วัดบ้านกลิ้ง 0 0 0 0 0 1 5 3 6
158 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 0 0 0 0 0 1 4 4 5
159 วัดอู่ตะเภา 0 0 0 0 0 1 4 3 5
160 วัดโพธิ์ (บางบาล) 0 0 0 0 0 1 2 5 3
161 วัดแจ้ง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
162 วัดขุนจ่าธรรมาราม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
163 วัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 0 0 0 0 0 1 1 2 2
164 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
165 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 0 0 0 0 0 0 5 3 5
166 วัดหนองลำเจียก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 172 181 158 511 1,020 974 967 714 2,961