สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 10 4 7 21 26 18 18 15 62
2 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 9 5 3 17 22 9 12 9 43
3 มาลาอีสงเคราะห์ 8 6 5 19 24 18 23 9 65
4 วัดบ้านสร้าง 7 11 6 24 30 17 8 12 55
5 วัดราษฎร์บำรุง 7 3 1 11 18 3 7 1 28
6 วัดตลาด (อุดมวิทยา) 7 1 2 10 17 13 9 4 39
7 วัดชุมพลนิกายาราม 6 7 10 23 31 19 14 5 64
8 เสริมมิตรวิทยา 6 5 7 18 28 15 16 3 59
9 วัดธรรมนาวา 6 4 1 11 13 10 8 6 31
10 วัดมฤคทายวัน 5 9 3 17 20 11 15 12 46
11 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 5 2 2 9 16 11 5 4 32
12 บ้านแถววิทยาคาร 5 2 2 9 13 8 4 6 25
13 วัดลาดประทุมคงคาราม 5 1 3 9 15 11 10 10 36
14 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 4 5 2 11 16 10 5 6 31
15 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 4 2 2 8 20 4 2 3 26
16 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 4 1 2 7 11 7 3 4 21
17 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 4 1 0 5 12 6 1 1 19
18 ราษฎร์บำรุงศิลป์ 4 0 2 6 10 5 6 4 21
19 วัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 4 0 0 4 5 4 6 3 15
20 ศรีบางไทร 3 4 4 11 17 9 2 3 28
21 วัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 3 3 3 9 10 4 7 3 21
22 วัดไชยภูมิ 3 3 2 8 13 14 21 11 48
23 วัดเจ้าเจ็ดใน 3 3 2 8 6 14 7 4 27
24 ไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 3 2 3 8 11 13 18 14 42
25 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 3 2 2 7 14 14 14 6 42
26 วัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 3 1 3 7 11 10 10 4 31
27 วัดโสภณเจติการาม 3 1 2 6 4 7 17 13 28
28 เอกอโยธยา 3 0 3 6 12 7 10 7 29
29 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 3 0 1 4 6 9 4 5 19
30 วัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 2 6 3 11 15 11 18 12 44
31 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 2 5 1 8 13 5 7 9 25
32 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 2 4 2 8 12 13 13 4 38
33 วัดสุคนธาราม 2 4 2 8 12 8 3 5 23
34 วัดบางเคียน 2 4 1 7 13 5 8 4 26
35 วัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 2 3 2 7 11 12 7 7 30
36 หงสประภาสประสิทธิ์ 2 3 2 7 10 18 6 6 34
37 ปราสาททองวิทยา 2 3 1 6 16 14 5 7 35
38 วัดสามเพลง 2 2 2 6 6 10 11 7 27
39 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 2 2 0 4 9 4 3 0 16
40 วัดขนอนบ้านกรด 2 1 2 5 9 10 11 9 30
41 วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 2 1 0 3 4 4 3 5 11
42 ไตรราชวิทยา 2 0 2 4 8 9 12 11 29
43 เซนต์แอนโทนีบางปะอิน 2 0 1 3 11 2 9 4 22
44 วัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 2 0 1 3 4 2 2 1 8
45 ราษฎร์นิรมิตร 2 0 0 2 7 8 4 4 19
46 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2 0 0 2 6 2 8 7 16
47 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 2 0 0 2 3 7 1 1 11
48 วัดบางซ้ายใน 2 0 0 2 3 6 9 8 18
49 ปัณณวิชญ์ 1 7 4 12 16 14 6 3 36
50 ประสาทวิทย์ 1 4 3 8 12 11 9 4 32
51 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 1 4 1 6 12 4 5 5 21
52 วัดคู้สลอด 1 4 0 5 6 9 7 7 22
53 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 1 3 4 8 7 9 18 7 34
54 เซนต์แมรี 1 3 0 4 11 20 15 11 46
55 วัดเชิงเลน 1 2 1 4 6 10 4 3 20
56 วัดวังชะโด 1 2 0 3 9 8 15 7 32
57 วัดไทรโสภณ 1 2 0 3 8 3 7 2 18
58 วัดสุทธาวาส 1 2 0 3 6 2 6 0 14
59 วัดป่าคาเจริญวิทยา 1 1 4 6 5 2 2 2 9
60 วิทยานนท์ 1 1 1 3 10 4 4 3 18
61 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 1 1 1 3 9 2 4 1 15
62 รอซีดี 1 1 0 2 8 8 3 10 19
63 เทพประสิทธิ์วิทยา 1 1 0 2 8 7 7 7 22
64 ตรีภัทร 1 0 2 3 7 2 0 4 9
65 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 1 0 1 2 6 8 8 6 22
66 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 1 0 1 2 6 3 5 2 14
67 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 1 0 1 2 2 6 6 1 14
68 บ้านบางกระสั้น 1 0 0 1 7 6 10 7 23
69 บางไทร 1 0 0 1 5 3 3 3 11
70 คชเวกวิทยา 1 0 0 1 4 4 2 2 10
71 โคกตาพรหม 1 0 0 1 3 10 9 3 22
72 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 1 0 0 1 3 8 8 3 19
73 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 1 0 0 1 3 4 1 1 8
74 วัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 0 4 1 5 7 5 5 3 17
75 วัดจรเข้ไล่ 0 2 4 6 3 8 8 9 19
76 ชุมชนวัดกำแพง 0 2 2 4 6 7 6 2 19
77 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 0 2 1 3 6 8 9 3 23
78 วัดเปรมปรีชา 0 2 0 2 6 2 9 4 17
79 คอตัน 0 1 3 4 9 5 4 0 18
80 บ้านเชียงรากน้อย 0 1 2 3 6 15 11 7 32
81 วัดโพธิ์ 0 1 1 2 7 4 8 3 19
82 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 0 1 1 2 6 6 6 5 18
83 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 0 1 1 2 4 6 3 2 13
84 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 0 1 1 2 3 6 2 3 11
85 วัดอนุกุญชราราม 0 1 1 2 3 5 5 2 13
86 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 0 1 0 1 9 14 5 5 28
87 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 0 1 0 1 7 9 6 6 22
88 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 0 1 0 1 7 5 7 6 19
89 วัดโบสถ์สมพรชัย 0 1 0 1 5 5 5 4 15
90 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 0 1 0 1 5 1 3 4 9
91 เจ้าฟ้าสร้าง 0 1 0 1 4 10 6 5 20
92 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 0 1 0 1 3 8 3 7 14
93 วัดฤกษ์บุญมี 0 1 0 1 3 7 5 5 15
94 วัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 0 1 0 1 3 3 4 7 10
95 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 0 1 0 1 3 1 3 4 7
96 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก 0 1 0 1 2 6 5 7 13
97 วัดสามเรือน 0 1 0 1 2 4 8 1 14
98 วัดบ้านแค 0 1 0 1 2 2 1 0 5
99 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 0 1 0 1 2 2 0 3 4
100 วัดไผ่ล้อม 0 1 0 1 1 8 2 1 11
101 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 0 1 0 1 1 0 6 3 7
102 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) 0 0 2 2 4 5 11 3 20
103 วัดทางยาว 0 0 2 2 3 7 6 2 16
104 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 0 0 2 2 2 5 8 5 15
105 วัดไม้ตราสมาชิการาม 0 0 1 1 7 4 2 2 13
106 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 0 0 1 1 7 3 2 4 12
107 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 0 0 1 1 6 3 4 6 13
108 ประชากรรังสฤษฏ์ 0 0 1 1 6 1 1 2 8
109 วัดสามตุ่ม 0 0 1 1 4 4 3 3 11
110 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 0 0 1 1 4 2 11 5 17
111 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 0 0 1 1 4 0 3 3 7
112 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 13 3 4 19
113 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 0 0 1 1 3 8 4 5 15
114 วัดปราสาททอง 0 0 1 1 3 5 4 3 12
115 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 0 0 1 1 2 4 5 3 11
116 ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 0 0 1 1 2 2 8 4 12
117 วัดรางจระเข้ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
118 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 1 2 0 1 3
119 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 0 0 1 1 0 4 10 4 14
120 วัดดอนพัฒนาราม 0 0 0 0 6 5 4 5 15
121 วัดใหม่ต้านทาน 0 0 0 0 6 4 7 5 17
122 วัดตรีพาราสีมาเขต 0 0 0 0 5 6 9 5 20
123 จุฬาราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 5 1 2 1 8
124 วัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 11 12 8 27
125 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 4 6 2 5 12
126 วัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 4 5 11 5 20
127 วัดปิ่นแก้ว 0 0 0 0 4 5 6 9 15
128 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 0 0 0 0 4 2 3 4 9
129 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 4 2 1 0 7
130 อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 0 0 0 0 4 0 0 0 4
131 วัดสนามไชย 0 0 0 0 3 7 5 3 15
132 วัดสง่างาม 0 0 0 0 3 5 6 5 14
133 วัดโบสถ์ 0 0 0 0 3 5 2 3 10
134 วัดแก้วสุวรรณ 0 0 0 0 3 4 6 4 13
135 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 0 0 0 0 3 2 1 1 6
136 วัดศิริสุขาราม 0 0 0 0 3 1 2 2 6
137 วัดสุทธิรุจิราราม 0 0 0 0 2 11 10 8 23
138 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 0 0 0 0 2 6 2 5 10
139 สินสังวาลย์อุทิศ 0 0 0 0 2 4 4 4 10
140 วัดลาดระโหง 0 0 0 0 2 3 4 1 9
141 วัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 0 0 0 0 2 3 4 0 9
142 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 0 0 0 0 2 2 2 2 6
143 เทศบาลวัดสามกอ 0 0 0 0 2 2 1 4 5
144 วัดทำใหม่ 0 0 0 0 1 4 1 1 6
145 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 0 0 0 0 1 3 2 1 6
146 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 0 0 0 0 1 2 3 0 6
147 วัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 2 2 4
148 วัดบางบาล 0 0 0 0 1 1 0 3 2
149 วัดสุนทราราม 0 0 0 0 0 7 7 6 14
150 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 0 0 0 0 0 5 0 1 5
151 สัตตปทุมบำรุง 0 0 0 0 0 3 2 0 5
152 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 2 6 2 8
153 วัดบุญกันนาวาส 0 0 0 0 0 2 5 1 7
154 วัดชีปะขาว "รัฐราษฎร์บูรณะ" 0 0 0 0 0 2 2 5 4
155 วัดเชิงท่า 0 0 0 0 0 2 2 4 4
156 วัดไทรน้อย 0 0 0 0 0 2 2 2 4
157 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 0 0 0 0 0 1 5 7 6
158 วัดบ้านกลิ้ง 0 0 0 0 0 1 5 3 6
159 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 0 0 0 0 0 1 4 4 5
160 วัดอู่ตะเภา 0 0 0 0 0 1 4 3 5
161 วัดโพธิ์ (บางบาล) 0 0 0 0 0 1 2 5 3
162 วัดแจ้ง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
163 วัดขุนจ่าธรรมาราม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
164 วัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 0 0 0 0 0 1 1 2 2
165 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
166 วัดหนองลำเจียก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 203 199 170 572 1,077 1,000 982 715 3,059