สรุปเหรียญรางวัล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดชุมพลนิกายาราม 31 19 14 5 64
2 วัดบ้านสร้าง 30 17 8 12 55
3 เสริมมิตรวิทยา 28 15 16 3 59
4 เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 26 18 18 15 62
5 มาลาอีสงเคราะห์ 24 18 23 9 65
6 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 22 9 12 9 43
7 วัดมฤคทายวัน 20 11 15 12 46
8 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 20 4 2 3 26
9 วัดราษฎร์บำรุง 18 3 7 1 28
10 วัดตลาด (อุดมวิทยา) 17 13 9 4 39
11 ศรีบางไทร 17 9 2 3 28
12 ปัณณวิชญ์ 16 14 6 3 36
13 ปราสาททองวิทยา 16 14 5 7 35
14 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 16 11 5 4 32
15 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 16 10 5 6 31
16 วัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 15 11 18 12 44
17 วัดลาดประทุมคงคาราม 15 11 10 10 36
18 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 14 14 14 6 42
19 วัดไชยภูมิ 13 14 21 11 48
20 วัดธรรมนาวา 13 10 8 6 31
21 บ้านแถววิทยาคาร 13 8 4 6 25
22 วัดบางเคียน 13 5 8 4 26
23 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 13 5 7 9 25
24 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 12 13 13 4 38
25 ประสาทวิทย์ 12 11 9 4 32
26 วัดสุคนธาราม 12 8 3 5 23
27 เอกอโยธยา 12 7 10 7 29
28 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 12 6 1 1 19
29 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 12 4 5 5 21
30 เซนต์แมรี 11 20 15 11 46
31 ไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 11 13 18 14 42
32 วัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 11 12 7 7 30
33 วัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 11 10 10 4 31
34 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 11 7 3 4 21
35 เซนต์แอนโทนีบางปะอิน 11 2 9 4 22
36 หงสประภาสประสิทธิ์ 10 18 6 6 34
37 ราษฎร์บำรุงศิลป์ 10 5 6 4 21
38 วัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 10 4 7 3 21
39 วิทยานนท์ 10 4 4 3 18
40 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 9 14 5 5 28
41 วัดขนอนบ้านกรด 9 10 11 9 30
42 วัดวังชะโด 9 8 15 7 32
43 คอตัน 9 5 4 0 18
44 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 9 4 3 0 16
45 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 9 2 4 1 15
46 ไตรราชวิทยา 8 9 12 11 29
47 รอซีดี 8 8 3 10 19
48 เทพประสิทธิ์วิทยา 8 7 7 7 22
49 วัดไทรโสภณ 8 3 7 2 18
50 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 7 9 18 7 34
51 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 7 9 6 6 22
52 ราษฎร์นิรมิตร 7 8 4 4 19
53 บ้านบางกระสั้น 7 6 10 7 23
54 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 7 5 7 6 19
55 วัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) 7 5 5 3 17
56 วัดโพธิ์ 7 4 8 3 19
57 วัดไม้ตราสมาชิการาม 7 4 2 2 13
58 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 7 3 2 4 12
59 ตรีภัทร 7 2 0 4 9
60 บ้านเชียงรากน้อย 6 15 11 7 32
61 วัดเจ้าเจ็ดใน 6 14 7 4 27
62 วัดสามเพลง 6 10 11 7 27
63 วัดเชิงเลน 6 10 4 3 20
64 วัดคู้สลอด 6 9 7 7 22
65 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 6 9 4 5 19
66 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 6 8 9 3 23
67 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 6 8 8 6 22
68 ชุมชนวัดกำแพง 6 7 6 2 19
69 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 6 6 6 5 18
70 วัดดอนพัฒนาราม 6 5 4 5 15
71 วัดใหม่ต้านทาน 6 4 7 5 17
72 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 6 3 5 2 14
73 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 6 3 4 6 13
74 วัดเปรมปรีชา 6 2 9 4 17
75 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 2 8 7 16
76 วัดสุทธาวาส 6 2 6 0 14
77 ประชากรรังสฤษฏ์ 6 1 1 2 8
78 วัดตรีพาราสีมาเขต 5 6 9 5 20
79 วัดโบสถ์สมพรชัย 5 5 5 4 15
80 วัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 5 4 6 3 15
81 บางไทร 5 3 3 3 11
82 วัดป่าคาเจริญวิทยา 5 2 2 2 9
83 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) 5 1 3 4 9
84 จุฬาราษฎร์วิทยา 5 1 2 1 8
85 วัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) 4 11 12 8 27
86 เจ้าฟ้าสร้าง 4 10 6 5 20
87 วัดโสภณเจติการาม 4 7 17 13 28
88 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 4 6 3 2 13
89 ราษฎร์บำรุง 4 6 2 5 12
90 วัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) 4 5 11 5 20
91 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) 4 5 11 3 20
92 วัดปิ่นแก้ว 4 5 6 9 15
93 วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 4 4 3 5 11
94 วัดสามตุ่ม 4 4 3 3 11
95 คชเวกวิทยา 4 4 2 2 10
96 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 4 2 11 5 17
97 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 4 2 3 4 9
98 วัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 4 2 2 1 8
99 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 4 2 1 0 7
100 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 4 0 3 3 7
101 อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 4 0 0 0 4
102 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 3 13 3 4 19
103 โคกตาพรหม 3 10 9 3 22
104 วัดจรเข้ไล่ 3 8 8 9 19
105 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 3 8 8 3 19
106 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 3 8 4 5 15
107 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 3 8 3 7 14
108 วัดทางยาว 3 7 6 2 16
109 วัดฤกษ์บุญมี 3 7 5 5 15
110 วัดสนามไชย 3 7 5 3 15
111 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 3 7 1 1 11
112 วัดบางซ้ายใน 3 6 9 8 18
113 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 3 6 2 3 11
114 วัดสง่างาม 3 5 6 5 14
115 วัดอนุกุญชราราม 3 5 5 2 13
116 วัดปราสาททอง 3 5 4 3 12
117 วัดโบสถ์ 3 5 2 3 10
118 วัดแก้วสุวรรณ 3 4 6 4 13
119 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 3 4 1 1 8
120 วัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" 3 3 4 7 10
121 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 3 2 1 1 6
122 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 3 1 3 4 7
123 วัดศิริสุขาราม 3 1 2 2 6
124 วัดสุทธิรุจิราราม 2 11 10 8 23
125 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 2 6 6 1 14
126 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก 2 6 5 7 13
127 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 2 6 2 5 10
128 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 2 5 8 5 15
129 วัดสามเรือน 2 4 8 1 14
130 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 2 4 5 3 11
131 สินสังวาลย์อุทิศ 2 4 4 4 10
132 วัดลาดระโหง 2 3 4 1 9
133 วัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) 2 3 4 0 9
134 ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 2 2 8 4 12
135 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 2 2 2 2 6
136 เทศบาลวัดสามกอ 2 2 1 4 5
137 วัดบ้านแค 2 2 1 0 5
138 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 2 2 0 3 4
139 วัดรางจระเข้ 2 2 0 1 4
140 วัดไผ่ล้อม 1 8 2 1 11
141 วัดทำใหม่ 1 4 1 1 6
142 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 1 3 2 1 6
143 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 1 2 3 0 6
144 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 1 2 0 1 3
145 วัดบันไดช้าง (เทียบประดิษฐ์วิทยาคาร) 1 1 2 2 4
146 วัดบางบาล 1 1 0 3 2
147 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 1 0 6 3 7
148 วัดสุนทราราม 0 7 7 6 14
149 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 0 5 0 1 5
150 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 0 4 10 4 14
151 สัตตปทุมบำรุง 0 3 2 0 5
152 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์) 0 2 6 2 8
153 วัดบุญกันนาวาส 0 2 5 1 7
154 วัดชีปะขาว "รัฐราษฎร์บูรณะ" 0 2 2 5 4
155 วัดเชิงท่า 0 2 2 4 4
156 วัดไทรน้อย 0 2 2 2 4
157 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 0 1 5 7 6
158 วัดบ้านกลิ้ง 0 1 5 3 6
159 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 0 1 4 4 5
160 วัดอู่ตะเภา 0 1 4 3 5
161 วัดโพธิ์ (บางบาล) 0 1 2 5 3
162 วัดแจ้ง 0 1 2 1 3
163 วัดขุนจ่าธรรมาราม 0 1 2 0 3
164 วัดบางกะทิง (พิศิษฐ์วิทยา) 0 1 1 2 2
165 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 0 1 1 0 2
166 วัดหนองลำเจียก 0 0 0 0 0
รวม 1,077 1,000 982 715 3,059