หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 46 92 58
2 010 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 36 63 44
3 011 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 34 63 42
4 012 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 126 293 180
5 024 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 22 54 24
6 030 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 50 104 71
7 031 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 29 63 50
8 033 โรงเรียนบ้านชากนา 15 21 18
9 034 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 19 39 19
10 032 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 17 41 30
11 035 โรงเรียนบ้านตาลดำ 23 29 26
12 036 โรงเรียนบ้านท่าจาม 24 36 33
13 038 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 7 12 8
14 039 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 15 32 23
15 041 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 33 80 54
16 040 โรงเรียนบ้านป่าแดง 69 138 109
17 043 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 34 67 49
18 044 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 32 69 54
19 046 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 24 43 35
20 045 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 32 66 53
21 048 โรงเรียนบ้านวังตะโก 8 15 13
22 049 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 80 165 127
23 052 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 31 66 45
24 053 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 42 77 62
25 054 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 15 36 17
26 055 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 33 63 51
27 056 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 13 25 15
28 057 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 24 50 25
29 058 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 14 26 14
30 051 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 51 101 83
31 060 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 34 70 56
32 059 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 21 33 24
33 061 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 21 37 33
34 067 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 36 64 41
35 062 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 49 102 70
36 064 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 15 24 22
37 063 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 7 9 7
38 065 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 15 26 19
39 066 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 24 41 34
40 068 โรงเรียนบ้านห้างสูง 10 22 17
41 026 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 13 27 18
42 027 โรงเรียนบ้านเขาซก 25 43 36
43 028 โรงเรียนบ้านเขาดิน 9 24 9
44 029 โรงเรียนบ้านเขาแรต 23 45 36
45 037 โรงเรียนบ้านเนินโมก 36 74 51
46 069 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 45 101 60
47 042 โรงเรียนบ้านโป่ง 16 28 23
48 050 โรงเรียนบ้านโสม 21 34 30
49 047 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 12 20 17
50 075 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 12 17 15
51 127 โรงเรียนร่มไม้ 32 48 44
52 081 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 40 73 47
53 085 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 11 19 11
54 087 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 58 103 85
55 088 โรงเรียนวัดตาลล้อม 23 23 19
56 090 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 107 245 128
57 091 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 16 27 23
58 092 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 12 24 16
59 093 โรงเรียนวัดบางเป้ง 33 67 46
60 094 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 57 134 90
61 095 โรงเรียนวัดผาสุการาม 27 48 27
62 096 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 67 129 87
63 097 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 43 79 53
64 098 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 31 66 31
65 099 โรงเรียนวัดสำนักบก 31 73 52
66 101 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 19 31 28
67 102 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 47 96 65
68 103 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 17 29 27
69 104 โรงเรียนวัดหนองยาง 52 82 76
70 106 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 17 34 29
71 084 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 35 65 48
72 086 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 16 44 25
73 089 โรงเรียนวัดเตาปูน 21 30 27
74 100 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 18 35 19
75 105 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 14 20 16
76 108 โรงเรียนศุทธรัตน์ 26 36 32
77 109 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 21 33 24
78 110 โรงเรียนสถาพรพิทยา 24 48 39
79 113 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 18 25 24
80 114 โรงเรียนสุขุมวิทยา 12 22 19
81 115 โรงเรียนสุตา 15 49 33
82 118 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 86 215 137
83 119 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 0 0 0
84 123 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 40 78 62
85 120 โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า 0 0 0
86 121 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรายทอง 0 0 0
87 122 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 36 59 54
88 124 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 37 69 56
89 128 โรงเรียนอนุบาลรินทอง 0 0 0
90 129 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 50 114 60
91 130 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 21 43 25
92 131 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 23 35 33
93 132 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 27 96 51
94 133 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 67 155 92
95 134 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา 4 8 6
96 135 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 0 0 0
97 136 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 0 0 0
98 137 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 44 123 75
99 126 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 69 187 106
100 005 โรงเรียนเกษมวิทย์ 10 37 20
101 008 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 33 63 37
102 013 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 19 36 29
103 014 โรงเรียนเทศบาล2(ตะวันออก) 0 0 0
104 015 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 21 32 30
105 016 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0
106 017 โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 0 0 0
107 018 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 0 0 0
108 019 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 0 0 0
109 020 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 0 0 0
110 021 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 17 28 26
111 078 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 48 91 61
112 079 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 34 46 38
113 001 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 15 38 27
114 141 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี 0 0 0
115 002 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 25 69 45
116 003 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 38 63 40
117 004 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 0 0 0
118 007 โรงเรียนจิรพลวิทยา 23 57 36
119 006 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 39 96 49
120 140 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 10 16 13
121 022 โรงเรียนธรรมวาที 44 91 67
122 023 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา 0 0 0
123 025 โรงเรียนนาราวิทย์ 0 0 0
124 070 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 0 0 0
125 071 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 40 88 49
126 072 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 48 81 54
127 073 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 61 123 86
128 074 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 19 35 23
129 076 โรงเรียนพิทยรังสี 37 59 40
130 082 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 14 31 21
131 107 โรงเรียนวุฒิวิทยา 56 118 88
132 111 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 38 96 63
133 144 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 27 42 38
134 116 โรงเรียนสุอารีวิทยา 17 25 23
135 142 โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 4 8 6
136 125 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ 0 0 0
137 080 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 21 38 33
138 138 โรงเรียนเฮงฮั้ว 14 23 19
139 117 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 41 67 50
140 083 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 15 30 23
141 077 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 15 26 15
142 112 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 28 38 34
รวม 3777 7580 5280
12860

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]