สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 40 17 11 68 71 6 4 2 81
2 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 12 13 5 30 35 23 18 22 76
3 ชุมชนวัดหนองรี 10 6 7 23 41 22 19 13 82
4 บ้านสวนอุดมวิทยา 9 7 5 21 27 18 14 11 59
5 วัดราษฏร์สโมสร 7 4 4 15 22 11 5 1 38
6 ปรีชานุศาสน์ 6 7 9 22 34 7 9 5 50
7 บ้านป่าแดง 6 4 7 17 22 23 8 9 53
8 วัดราษฏร์ศรัทธา 6 4 4 14 11 15 18 11 44
9 บ้านป่ายุบ 6 3 4 13 17 4 2 6 23
10 บ้านหนองเขิน 5 6 3 14 19 10 8 10 37
11 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 5 6 2 13 25 17 13 8 55
12 วัดดอนดำรงธรรม 4 5 5 14 22 14 9 12 45
13 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 4 1 1 6 12 11 1 7 24
14 อนุบาลเมืองใหม่ 3 4 5 12 28 19 5 8 52
15 บ้านเขาซก 3 3 2 8 10 7 3 2 20
16 ธรรมวาที 3 2 6 11 22 4 12 6 38
17 บ้านห้วยกะปิ 3 2 1 6 17 9 3 5 29
18 วัดบางเป้ง 3 0 1 4 6 12 7 3 25
19 สมคิดจิตต์วิทยา 2 4 1 7 14 9 6 6 29
20 บ้านหนองซ้ำซาก 2 2 2 6 12 14 7 5 33
21 วัดหนองยาง 2 1 5 8 9 16 11 11 36
22 บ้านมาบไผ่ 2 1 1 4 5 10 5 9 20
23 วัดบุญญราศรี 2 0 3 5 7 14 14 13 35
24 เทศบาล1(สถาวร) 2 0 2 4 9 4 3 3 16
25 บ้านเกาะไม้แหลม 2 0 1 3 6 2 2 3 10
26 บ้านมาบลำบิด 2 0 1 3 3 8 3 5 14
27 บ้านมาบกรูด 2 0 0 2 7 9 4 7 20
28 วัดหนองน้ำเขียว 1 4 4 9 6 17 14 8 37
29 วอนนภาศัพท์ 1 4 2 7 7 9 8 6 24
30 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1 3 2 6 11 11 5 9 27
31 เทศบาลคลองตำหรุ 1 3 2 6 2 12 3 3 17
32 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1 3 0 4 10 7 7 8 24
33 บ้านคลองสิบแปด 1 3 0 4 9 8 2 2 19
34 อนุบาลหนองใหญ่ 1 2 2 5 10 8 7 8 25
35 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 1 2 1 4 7 6 5 12 18
36 วุฒิวิทยา 1 1 2 4 15 11 11 10 37
37 บ้านคลองตะเคียน 1 1 1 3 9 8 11 5 28
38 ร่มไม้ 1 1 1 3 7 8 11 6 26
39 วัดเฉลิมลาภ 1 1 0 2 7 7 2 0 16
40 จิ้นฮั้ว 1 1 0 2 7 5 9 13 21
41 อนุบาลวัดอุทยานนที 1 1 0 2 4 7 3 4 14
42 วัฒนดรุณวิทย์ 1 1 0 2 4 5 2 3 11
43 บ้านหนองปลาไหล 1 0 2 3 8 10 3 1 21
44 สถาพรพิทยา 1 0 1 2 9 6 4 5 19
45 วัดศรีพโลทัย 1 0 1 2 6 7 7 10 20
46 บ้านหนองตะโก 1 0 1 2 4 3 5 1 12
47 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 1 0 0 1 14 9 11 11 34
48 บ้านปากคลองโรงนาค 1 0 0 1 3 5 6 0 14
49 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 0 0 1 3 0 0 4 3
50 สุตา 1 0 0 1 2 4 8 1 14
51 วัดคลองใหญ่ 1 0 0 1 2 3 3 1 8
52 บ้านห้างสูง 1 0 0 1 1 3 4 0 8
53 บ้านบึงกระโดน 1 0 0 1 1 3 2 1 6
54 บ้านหัวโกรก 0 3 0 3 13 7 7 8 27
55 บ้านห้วยยาง 0 2 2 4 7 3 1 3 11
56 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 0 2 1 3 6 2 7 7 15
57 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 0 2 0 2 9 3 3 2 15
58 ชุมชนบ้านคลองพลู 0 1 5 6 10 12 11 6 33
59 กุญแจคริสเตียนวิทยา 0 1 3 4 11 11 6 6 28
60 บ้านแหลมแท่น 0 1 2 3 11 15 8 10 34
61 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 0 1 2 3 9 9 3 5 21
62 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 0 1 2 3 4 14 3 6 21
63 พิทยรังสี 0 1 1 2 13 8 9 6 30
64 อนุบาลบูรณิจฉ์ 0 1 1 2 10 7 8 11 25
65 วัดเขาไผ่ 0 1 1 2 8 7 12 6 27
66 บ้านเนินโมก 0 1 1 2 4 7 10 4 21
67 บ้านวังตะโก 0 1 1 2 4 3 0 0 7
68 เพชรพิทยาคม 0 1 1 2 4 2 11 16 17
69 บ้านชากนา 0 1 1 2 3 6 2 3 11
70 เกษมวิทย์ 0 1 1 2 1 6 0 3 7
71 จิรพลวิทยา 0 1 0 1 11 3 6 3 20
72 ประภัสสรวิทยา 0 1 0 1 6 11 8 12 25
73 กล่อมปฐมวัย 0 1 0 1 5 4 2 3 11
74 วัดสำนักบก 0 1 0 1 4 5 11 5 20
75 บ้านเขาแรต 0 1 0 1 3 6 6 5 15
76 บ้านโป่ง 0 1 0 1 3 5 4 3 12
77 บ้านหนองประดู่ 0 1 0 1 2 9 15 5 26
78 บ้านไร่ไหหลำ 0 1 0 1 2 4 3 3 9
79 นาป่ามโนรถ 0 0 3 3 8 7 4 1 19
80 บ้านมาบคล้า 0 0 3 3 5 7 7 6 19
81 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 0 0 2 2 4 1 2 7 7
82 เทศบาลอินทปัญญา 0 0 2 2 2 7 2 4 11
83 เจริญสุขวิทยา 0 0 1 1 4 9 9 9 22
84 สุอารีวิทยา 0 0 1 1 4 4 5 3 13
85 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 0 0 1 1 3 6 9 1 18
86 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 0 0 1 1 3 1 3 4 7
87 วัดหนองชันจันทนาราม 0 0 1 1 2 2 7 7 11
88 บูรพาวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 11 12 4 10 27
89 แสนสุขศึกษา 0 0 0 0 6 12 11 7 29
90 วัดธรรมนิมิตต์ 0 0 0 0 6 4 3 2 13
91 บ้านหนองเสือช้าง 0 0 0 0 5 9 6 10 20
92 กาญจนะวิทยา 0 0 0 0 5 6 9 5 20
93 วัดนาเขื่อน 0 0 0 0 4 5 1 1 10
94 บ้านท่าจาม 0 0 0 0 4 4 14 2 22
95 บ้านห้วยมะไฟ 0 0 0 0 4 1 1 0 6
96 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 0 0 0 0 3 9 9 2 21
97 บ้านโสม 0 0 0 0 3 9 7 1 19
98 บ้านช่องมะเฟือง 0 0 0 0 3 7 4 1 14
99 วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 0 0 0 0 3 7 2 2 12
100 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 3 2 1 2 6
101 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 0 0 0 0 3 0 1 0 4
102 วัดผาสุการาม 0 0 0 0 2 12 6 5 20
103 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 0 0 0 0 2 8 6 2 16
104 เมืองชลพิทยา 0 0 0 0 2 6 7 6 15
105 บ้านหมื่นจิต 0 0 0 0 2 5 5 8 12
106 ต้นกล้าพัฒนา 0 0 0 0 2 4 2 1 8
107 วัดอรุณรังษี 0 0 0 0 2 3 9 2 14
108 วัดตาลล้อม 0 0 0 0 2 3 6 1 11
109 สุขุมวิทยา 0 0 0 0 2 2 5 2 9
110 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 0 0 1 10 4 6 15
111 บ้านชากพุดซา 0 0 0 0 1 7 6 4 14
112 บ้านตาลดำ 0 0 0 0 1 7 5 7 13
113 วัดเตาปูน 0 0 0 0 1 6 8 4 15
114 พงศ์สิริวิทยา 0 0 0 0 1 6 3 2 10
115 ศุทธรัตน์ 0 0 0 0 1 5 9 6 15
116 สามมุกคริสเตียนวิทยา 0 0 0 0 1 5 6 5 12
117 พระตำหนักมหาราช 0 0 0 0 1 4 4 2 9
118 บ้านห้วยสาลิกา 0 0 0 0 1 3 8 9 12
119 เฮงฮั้ว 0 0 0 0 1 3 4 6 8
120 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 3 4 4 8
121 บ้านหนองผักหนาม 0 0 0 0 1 2 9 2 12
122 อนุบาลสมัครมิตรวัฒนา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
123 วัดหนองบอนแดง 0 0 0 0 0 5 6 5 11
124 บ้านห้วยมะระ 0 0 0 0 0 3 5 5 8
รวม 179 163 160 502 971 913 772 657 2,656