ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ สพป.ชลบุรีเขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. ชลบุรี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ชลบุรี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สพป. ชลบุรี เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที สพป. ชลบุรี เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน