หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย อาคารปี 2553 (พระครูวินัยสาคร 2553) ชั้น 2 และ 3 15 ก.ย. 2557 9.00-12.00 การแข่งขัน แบ่งเป็น 4 สาย
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 15 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย อาคาร ปี 2556 (อาคารประภาธโร 2556) ชั้น 1 และ 3 15 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย อาคารปี 2553 (พระครูวินัยสาคร 2553) ชั้น 1 ห้อง ป.1และป.2 15 ก.ย. 2557 9.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]