หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชากยายจีน อาคารเอนกประสงค์ 9 ก.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00 แข่งขัน วันที่ 9 กันยายน 2557
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชากยายจีน อาคารเอนกประสงค์ 9 ก.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00 แข่งขัน วันที่ 9 กันยายน 2557
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านชากยายจีน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 9 ก.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 68
09.00-12.00 แข่งขัน วันที่ 9 กันยายน 2557
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชากยายจีน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 9 ก.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00 แข่งขัน วันที่ 9 กันยายน 2557


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]